• Aktuellt på Herresta

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras.

Som Du märker så gör vi om en hel del här nu. Vår hemsida ska bli mycket mer aktuell och levande, den naturliga samlingsplatsen för alla på Herresta som vill uppdatera sig om vad som är aktuellt och vad som gäller.

Häng med i utvecklingen. Kontakta oss gärna med förslag och idéer om hur hemsidan kan bli bättre!

Aktuellt på Herresta

2024 > 01

Det är väldigt halt på vägarna nu. Halkan beror på att den snö som låg kvar på vägen smält och ombildats till is och ovanpå isen ligger ett tunt lager vatten.

Vi sandade alla småvägar på Herresta igår (28/1) och på de flesta sträckor har det fungerat, men Rödingvägen och Kummelvägen är fortfarande hala. Där sjönk sanden (smågrus är det) igenom isen och sedan var det lika halt igen. Vi sandar dessa två vägar idag (29/1) igen och hoppas det hjälper.

Se upp var Ni sätter fötterna de närmaste dagarna och ha broddar eller dubbskor. Det här är ett svårt väglag att hantera, men väderprognosen säger att det kommer att vara mildväder de närmaste dagarna och till helgen riktigt varmt, så vi har naturen på vår sida den här gången. Snart har det värsta smält undan.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har under 2023 arbetat med att ta fram ett nytt förslag på Parkvårdsplan i syfte att presenteras på kommande årsstämma. Dessutom har styrelsen påbörjat revidering och säkerställande av underhållsplanerna för GA2 och GA3. Söndagen 28 januari bjöds medlemmar inom HSF att ta del av resultatet av arbetet. Parkrvårdsplanen på en nivå av färdigställande där en helhet kunde presenteras medan underhållsplanerna är processer i utveckling, där ingenting ännu är klart.

Läs hela inlägget »

2024 är här- året då samfälligheten blir 50 år!!

Det ska vi fira tillsammans!
Vi hoppas att just DU vill ge förslag till och engagera dig i firandet. Festkommittén tar gärna
emot fler idéer.

Vi i festkommittén efterfrågar gamla bilder på hur Herresta sett ut tidigare och utvecklats.
Jubileet har en egen sida som kan nås via en länk längre upp på hemsidan eller via menyerna. Jubileumssidan kan även nås här. Där finns mer information och ideer kring firandet.

MVH//Festkommittén

Läs hela inlägget »
Jägarnas närvaro kvällstid ger utdelning. På tisdagskvällen har en gylta (en hona som ännu inte fött kultingar) blivit skjuten mellan Lövnäsvägen och vassen. 
Läs hela inlägget »

Enligt förrättningsprotokollet så ska vi hålla våra vägar farbara hela året, såväl sommar som vinter. Vad farbar väg innebär framgår inte av protokollet, så där måste vi själva ta beslut och det är inte lätt.

Ser vi på hur våra fastigheter nyttjas så har vi i den ena änden på skalan många som vinterstänger sina hus när hösten smyger mot vinter och återvänder när det är dags för vårstädning. De tycker givetvis att vinterväghållning är onödig, för det är inget de nyttjar. I andra änden av skalan finns de som är permanentboende och som ska till jobbet varje dag. De vill inte köra fast eller hamna i diket. Och i mitten på skalan finns alla de som inte är permanentboende, men som tycker det är trevligt att besöka Herresta hela året. Komplicerat. För vem ska vi ploga och hur mycket?

Läs hela inlägget »

Styrelsen har inte missat alla signaler om  problem med vildsvin som bökar upp i våra trädgårdar. 

Ärendet diskuterades ingående på senaste styrelsemötet och vi jobbar brett för att hitta flera parallella lösningar som gör att vi kan decimera vildsvinsbeståndet. 

I skrivande stund har 58 fastighetsägare svarat att det är OK att jaga på den egna tomten. Kan Du tänka Dig att låta jägare jaga på Din tomt så vore det bra om Du meddelar det via formuläret på vår viltvårdssida.

Läs hela inlägget »

För några månader sedan skickade vi en ansökan till Länsstyrelsen i Södermanland om att få sänka den officiella hastighetsbegränsningen i området från 70 km/h till 30 km/h. Vi har ju blå rekommenationsskyltar om max 30 km/h, men vi ville ändra till de gula med röd rand. Det fick vi inte!

Såväl Trafikverket som Polismyndigheten ansåg inte att det förelåg tillräckliga skäl. Båda remissinstanserna menade att förarens ansvar att anpassa hastigheten till rådaden vägförutsättningar och underlag var tillräckligt.

Just det faktum att det inte inträffat någon olycka på våra vägar framhölls av Polisen som ett argument. "Att en del trafikanter inte respekterar gällande hastighetsregler eller inte visar tillräckligt med hänsyn till andra medtrafikanter, är i sig ett trafiksäkerhetsproblem och kan vara störande, men är inte ett skäl för en sänkt hastighet", är ett annat argument från Polisen.

Vi får låta nästa styrelse som väljs efter årsstämman ta nya tag i frågan.
 

Läs hela inlägget »

Vildsvinen fortsätter att vara aktiva i vårt område och flera rapporter har skickats av medlemmar, särskilt på södra sidan. Jaktlaget tackar för alla inskickade rapporter.
Under vecka 2 har jaktlaget varit ute vid Södra badet och Lövnäsvägen flertals kvällar. De har haft kontakt med vildsvin men inte kunnat avlossa några säkra skott. Natten mellan lärdag och söndag, kl. 03.15  har en kulting skjutits mellan Idvägen och hamnen.

Läs hela inlägget »

Herresta 50 år!
Följ Festkommitténs arbete med förberedelserna inför vårt 50-årsjubileum 26-28 juli 2024 via den här länken!

Arkiv

Senaste nyheter

KalendariumHär samlar vi inlägg och noteringar av lite mer långlivad karaktär, information vi inte vill ska försvinna i Aktuellt-flödet.

Hjälp oss kartlägga vägskador
Styrelsen ber alla om hjälp. Vi behöver en samlad bild av våra vägars status. Hur många och stora vägskador har vi? Ser Du någon vägskada så ber vi Dig rapportera den här.

Hjärtstartare i Herresta
Du hittar våra två permanenta hjärtstartare vid:
Tomtstugan
Båthamnen


Hjärtstartare placerad på Södra Badet sommartid är nu borttagen för vintern.


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer

Parkslide
Om Du misstänker att Du har Parkslide på Din tomt så ska Du börja med att läsa på ordentligt och skaffa kunskap innan Du försöker hantera problemet. Gör Du fel så kan det bli värre än innan Du började. En bra start är att läsa på Naturvårdsverkets hemsida som skriver om Parkslide.

Granbarkborre...
En gran som drabbas av granbarkborre behöver tas ned.
Anmäl till styrelsen om du upptäcker en gran med granbarkborre på våra allmänningar. TACK!

Viltrapport
Läs viltrapporten från Jaktlaget beträffande jakten 2022 här.

Nästa jakttillfälle
aviseras här.