• Aktuellt på Herresta

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras.

Som Du märker så gör vi om en hel del här nu. Vår hemsida ska bli mycket mer aktuell och levande, den naturliga samlingsplatsen för alla på Herresta som vill uppdatera sig om vad som är aktuellt och vad som gäller.

Häng med i utvecklingen. Kontakta oss gärna med förslag och idéer om hur hemsidan kan bli bättre!

Aktuellt på Herresta

2023 > 11

Nu är vintern här och killarna från Herresta Gård är igång med snöröjningen!  Det kan vara bra att veta att i avtalet med Herresta Gård står att snöröjning ska starta när det har fallit 8 cm torr snö, eller 5 cm blöt snö.

Som ny i rollen som vägansvarig är det många frågor att sätta sig in i, frågor som tidigare inte alls funnits i mitt medvetande. Ett exempel är att vi inte alltid har vägarrangemang som är optimala för snöröjning.
 

Läs hela inlägget »

Tisdag den 12 december kommer Herresta gård att köra en storjakt. Vi vill trycka över grisarna (rådjuren åker med på köpet) till deras mark.

Vi behöver hjälp, vi behöver vara många som kan gå i ett drev och driva ut djuren från våra marker. Det vore optimalt om vi kunde starta ett drev kl 13:30 från "kustlinjen" mot Herresta gård. Ju mer vi stökar och lever om i skogen desto bättre. Hojtande, sjungande, kastrullock osv. Särskilt de områden där vi har lite tätare skog är viktigt att driva av.

Använd nedanstående formulär och anmäl Dig som "drevkarl". Det brukar kallas så, men båda könen är givetvis lika välkomna, hundar också. Ju fler vi blir som lever rövare i skogen, desto sannolikare kan vi driva grisarna från våra marker och ut på omåden där jägarna står.

I god tid före jakten kommer det lite mer information till de som anmält sig.

Läs hela inlägget »

Arbetet med att ta ner farliga träd fortsätter. Ronnie och Sven har med hjälp av ett antal goda krafter plockat ner ett 50-tal träd de senaste veckorna. Nu kommer vi också att plocka bort ett antal träd vid sopskåpen i korsningen Grindstugevägen / vägen mot hamnen.

Läs hela inlägget »

Vi har fått ett strort antal rapporter om vilt på vårt område och särskilt rapporter om hur vildsvinen bökat sönder på Herresta, både på södra och norra sidan av området. 

Fredagen den 24/11 har jaktlaget skjutit två stycken rådjur i närheten av hamnen. Tyvärr ingen kontakt med vildsvin.

Styrelsen kommer snarast tillsammans med Jan Ödman och Fredric Paus se vad vi kan göra för att öka avskjutningen. Vi måste helt enkelt få stopp på de fyrbenta vandalerna som förstör såväl våra trädgårdar som våra gemensamma ytor.

Läs hela inlägget »

Som ni vet så har vi ett eget vattenverk i Herresta. De hundratalet fastigheter som nu är anslutna till systemet kan vattna sina trädgårdar med filtrerat Mälarvatten. Det kostar bara 400 kr per fastighet och år.

Men för att vårt vattenverk ska fungera så behöver vi minst två till tre personer som kan
avlasta varandra i tillsyn och skötsel av vattenverket.

Systemets filter behöver renspolas, pumparna och trycket kontrolleras några dagar i veckan
under varmaste delen av säsongen. Annars tar ibland vattenreservoaren/tanken i
vattenverket slut. Detta har vår vattenverksansvarige Thomas Lindblad ensam utfört under sju år.

Vi behöver hjälp från er som bor i området att driva vattenverket vidare nu när Thomas slutar
som ansvarig. Men han kommer att finnas kvar som stöd och för att vid behov föra sina
kunskaper vidare till dom nya funktionärerna.

Läs hela inlägget »

Planerade arbetsdagar i båtklubben, samt vilka fastigheter som berörs, är nu publicerade på Båtklubbens hemsida.

Läs hela inlägget »

Festkommittén är igång med planeringen av hur vi ska fira vårt 50-årsjubileum. Vi har lagt upp en egen sida som Festkommittén kommer att uppdatera löpande ända fram till jubileumshelgen.

Läs hela inlägget »

Passa på och hämta ved vid Tomtstugan! Vintern är i antågande och då är det mysigt att kunna tända en brasa i spisen. Du behöver inte oroa Dig för om Du tar lite mycket ved, för det komer mer!

Läs hela inlägget »

Sven och Ronnie har idag kört två lass med stockar och grenar m.m. från Strandpromenaden. De konstaterade att familjen bäver varit framme i natt och gnagt på två träd på ”bäverberget”. Nu är de träden fällda och uppsågade. Nu ligger det stockar och grenar vid väg- och vattenkanten, vi hoppas bävern tar dessa. Övriga läggs vid tomtstugan.

Det är många stora farliga sälgar efter Strandpromenaden. Dels ...

Läs hela inlägget »

Herresta 50 år!
Följ Festkommitténs arbete med förberedelserna inför vårt 50-årsjubileum 26-28 juli 2024 via den här länken!

Arkiv

Senaste nyheter

KalendariumHär samlar vi inlägg och noteringar av lite mer långlivad karaktär, information vi inte vill ska försvinna i Aktuellt-flödet.

Hjälp oss kartlägga vägskador
Styrelsen ber alla om hjälp. Vi behöver en samlad bild av våra vägars status. Hur många och stora vägskador har vi? Ser Du någon vägskada så ber vi Dig rapportera den här.

Hjärtstartare i Herresta
Du hittar våra två permanenta hjärtstartare vid:
Tomtstugan
Båthamnen


Hjärtstartare placerad på Södra Badet sommartid är nu borttagen för vintern.


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer

Parkslide
Om Du misstänker att Du har Parkslide på Din tomt så ska Du börja med att läsa på ordentligt och skaffa kunskap innan Du försöker hantera problemet. Gör Du fel så kan det bli värre än innan Du började. En bra start är att läsa på Naturvårdsverkets hemsida som skriver om Parkslide.

Granbarkborre...
En gran som drabbas av granbarkborre behöver tas ned.
Anmäl till styrelsen om du upptäcker en gran med granbarkborre på våra allmänningar. TACK!

Viltrapport
Läs viltrapporten från Jaktlaget beträffande jakten 2022 här.

Nästa jakttillfälle
aviseras här.