• Aktuellt på Herresta

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras.

Som Du märker så gör vi om en hel del här nu. Vår hemsida ska bli mycket mer aktuell och levande, den naturliga samlingsplatsen för alla på Herresta som vill uppdatera sig om vad som är aktuellt och vad som gäller.

Häng med i utvecklingen. Kontakta oss gärna med förslag och idéer om hur hemsidan kan bli bättre!

Aktuellt på Herresta

2023 > 10

Det händer mycket nu på Herresta. Arbetet med en ny Parkvårdsplan är i full gång, utvecklingen av arbetsdagarna har påbårjats och översynen av kostnaderna för långsiktigt underhåll av GA2 och GA3 har påbörjats. Detta är frågor som påverkar oss alla och frågor som kommer att ta en väsentlig plats på nästa årsmöte.

För att få en allsidig belysning av det utvecklingsarbete som pågår, samt en diskussion kring de förslag som håller på att mejslas fram, kommer styrelsen att inbjuda till diskussionsmöten under kommande vinter, i bästa fall med start i december. 

Dessa diskussionsmöten kommer att föregås av ett mejlutskick som dels innehåller själva inbjudan, dels tar upp ett antal andra viktiga frågor som går att avhandla i text.

Läs hela inlägget »

Som alla vet så är promenader en av herrestabornas favoritsysslor.

Vi är många människor och djur som ska samsas på våra smala vägar, så därför tar vi det extra lugnt inom området. Vi kör som mest 30 km/h. För att ytterligare poängtera vikten av att ta det lugnt har vi byggt ett 10-tal farthinder.

Styrelsen har beslutat att vi nu också gör en framställan till Länsstyrelsen om att få en "riktig" hastighetsbegränsning i området, dvs runda gula skyltar med en röd bård.

HSF har försökt en gång tidigare utan framgång, men det kostar ingenting att försöka igen.

 

Läs hela inlägget »

VI har två permanenta hjärtstartare på området, en vid Tomtstugan och en vid Bastuhamnen, samt en tredje som sitter uppsatt vid södra badet under sommarperioden. Styrelsen har diskuterarat hur alla, hela året, ska kunna få hjälp med hjärtstartare om så skulle behövas. Frågan är viktig för ett hjärta kan stanna precis när som helst.

Styrelsen kommer att till nästa årsstämma utarbeta ett förslag som innehåller hur vi skaffar oss HLR-kunskap samt anslutning av alla som vill och har gått HLR-kurs till SMS-livräddarna.

Läs hela inlägget »

Det vi tidigare kallade städdagar vill styrelsen utveckla och omforma så att vi får en jämnare arbetsbelastning samtidigt som vi får mer uträttat. Arbetet har precis påbörjats, vi är i fasen att kartlägga vad som idag görs på dessa arbetsdagar.

Johan Karlsson har skrivit till varje arbetsområde (tidigare städområde) och frågat vad varje område idag ser som sitt arbetsinnehåll under en arbetsdag. Om inte Ditt område redan svarat så ber vi om svar till Johan via mejl eller via formuläret som finns efter länken "Läs hela inlägget" direkt här under texten.

Läs hela inlägget »

Parkslide är inte en växt vi önskar i våra trädgårdar, men vi vet att det finns Parkslide vid platsen för vår valborgsmässoeld, samt åtminstone på en tomt ute på Herresta.

Om Du mistänker att Du har Parkslide på Din tomt så gäller det att ha is i magen. Börjar Du omedelbart att rensa för att försöka ta bort växten så kan slutresultatet bli det omvända. Minsta lilla växtdel som blir kvar i marken ger snabbt upphov till en ny växt.

Om Du misstänker att Du har Parkslide på Din tomt så ska Du istället börja Din bekämpning genom läsa på ordentligt och skaffa kunskap innan Du försöker hantera problemet. En bra start är att läsa på Naturvårdsverkets hemsida som skriver om Parkslide.

Läs hela inlägget »

Nu finns det mycket ved (lövträd) att hämta vid tomstugan. Det finns både tjocka och smala i olika längder.

Motorsågsgruppen har fällt en hel del som behövde tas ner, samt dessutom fått onödig hjälp av bäverfamiljen som gnagt på väldigt många träd som därför fällts av säkerhetsskäl.

Det är bara att hämta.

Läs hela inlägget »

Det gör det ju, men det sker inte automatiskt. Som så mycket annat här i föreningen hjälps vi åt till nytta för oss själva och andra. Det vatten vi har som bevattningsvatten pumpas från Mälaren till en reservoar i vattenverket där det också finns sandfilter för att vattnet inte ska innehålla partiklar som kan orsaka problem i vattenspridare och annan utrustning som vi har när vi vattnar.

Vattenverket är gammalt och behöver tillsyn vilket skötts av Tomas på ett fantastiskt bra sätt men vi behöver nu bli fler som ser till att vattenverket levererar vatten som det ska. 

Är du intresserad av att lära dej hur vattenverket fungerar eller har du tidigare erfarenhet av liknande utrustning hör av dej till någon i vattengruppen

Läs hela inlägget »

Det blåser hårt nu och det har fallit ner träd längs Strandpromenaden mellan båthamnen och Tomtstugan. Välj därför inte den vägen idag!

Var generellt vaksam nu när blåsten ökar, pga att vi har många farliga träd som är på väg att falla. Styrelsen och motorågsgruppen arbetar för att åtgärda detta. 

Läs hela inlägget »

Vi har idag tecknat ett vinterväghållningsavtal för kommande vinter med Herresta Godsförvaltning. Det här är HSFs enskilt mest kostsamma avtal så vi hoppas på en snöfattig vinter. Om Kung Bore ändå kommer på besök så kommer vi att ha lika fint plogade vägar som vi haft alla tidigare vintrar. 

Läs hela inlägget »

Herresta 50 år!
Följ Festkommitténs arbete med förberedelserna inför vårt 50-årsjubileum 26-28 juli 2024 via den här länken!

Arkiv

Senaste nyheter

KalendariumHär samlar vi inlägg och noteringar av lite mer långlivad karaktär, information vi inte vill ska försvinna i Aktuellt-flödet.

Hjälp oss kartlägga vägskador
Styrelsen ber alla om hjälp. Vi behöver en samlad bild av våra vägars status. Hur många och stora vägskador har vi? Ser Du någon vägskada så ber vi Dig rapportera den här.

Hjärtstartare i Herresta
Du hittar våra två permanenta hjärtstartare vid:
Tomtstugan
Båthamnen


Hjärtstartare placerad på Södra Badet sommartid är nu borttagen för vintern.


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer

Parkslide
Om Du misstänker att Du har Parkslide på Din tomt så ska Du börja med att läsa på ordentligt och skaffa kunskap innan Du försöker hantera problemet. Gör Du fel så kan det bli värre än innan Du började. En bra start är att läsa på Naturvårdsverkets hemsida som skriver om Parkslide.

Granbarkborre...
En gran som drabbas av granbarkborre behöver tas ned.
Anmäl till styrelsen om du upptäcker en gran med granbarkborre på våra allmänningar. TACK!

Viltrapport
Läs viltrapporten från Jaktlaget beträffande jakten 2022 här.

Nästa jakttillfälle
aviseras här.