Information och kommunikation

Styrelsens använder sig av nedanstående kanaler för att hantera information och kommunikation med medlemmarna. 

Hemsidan

Den primära kanalen är Herrestas hemsida. På hemsidan skriver vi om allt som är aktuellt på Herresta. Förutom nyhetskanal tjänar även hemsidan som samlingsplats för allt som beskriver hur det fungerar i området. Vidare är det här som medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen via våra formulär. Saknas lämpligt formulär så kan medlemmarna använda e-post, se nedan.

E-post

När styrelsen behöver säkerställa att alla nås av ett meddelande används e-post. E-post kan även användas av medlemamrna för att nå styrelsen. Ett annat exempel på användning är när vi sänder ut faktura på årsavgiften.

Anslagstavlor

Föreningen har 4 anslagstavlor. Enligt föreningens stadgor ska vissa meddelanden anslås på anslagstavlorna.

Fysiska brev

Förenignen kan när synnerliga skäl föreligger använda traditionella brev. Ett exempel är om någon medlem saknar e-post eller av annat skäl föredrar kommunikation med styrelsen via fysiska brev. . 

Medlemsträffar

Om styrelsen vill diskutera en fråga med medlemmarna så inbjuder vi till en medlemsträff. 

Andra kanaler

FaceBook
Det finns en FaceBook-sida som heter Herresta Tomtområde. Den sidan är ett privat initiativ som inte kontrolleras av styrelsen eller föreningen. Styrelsen använder inte den kanalen för publicering av officiell information, men kanalen kan användas för att uppnärksamma publiceringar på hemsidan.