• Styrelse

Styrelse

För kontakt med styrelsen använd formuläret till höger eller styrelsens brevlåda på Hagstugevägen 11.
Alla inkomna frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte och besvaras skriftligt.

Stefan Holm - Ordförande

 • Kontaktperson Båtklubben
 • Ledamot Herresta-Norrby-Salby-Edeby Samfällighetsförening

Ledamöter

Johan Karlsson - Vice ordförande

 • Kontaktperson arbetsledare

Johan Ehnbom - Sekreterare

 • Kontaktperson Norra- och Södra badet
 • Kontaktperson Bastuklubben
 • Hjärtstartare

Malin Haraldson

 • Byggnader
 • Viltfrågor

Michael Östling

 • Kontaktperson Festkommittén
 • Välkomnar nya medlemmar

Ronny Nilsson

 • Sopskåp

Ulf Broman

 • Vägar
 • Kontaktperson Bevattningsgruppen

Suppleanter

Thomas Wahlström - Kassör

 • Parkvård

Lars Erik Sjöblom

 • Anslagstavlor
 • Hemsidan

5-årsplanen beslutad på stämman 2022

Valberedningen

Ledamöter  Holger Everitt och Olle Johansson

Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för att inför kommande årsmöte bereda val dvs. ta in förslag från medlemmarna och lägga sitt förslag på kandidater till Samfällighetens olika funktioner och befattningar. Det är en ytterst viktig uppgift och utan en väl fungerande valberedning så får vi inte rätt personer på rätt platser. Så var hjälpsam om/när valberedningen kontaktar dig eller kontakta dem själv till höger.

Valberedningen ska bestå av tre personer, en från norra, en från mellan och en från södra delen av tomtområdet. Just nu saknas en person från södra området.

Kontakta styrelsen

 • Herresta 2:
 • (max 50 MB)

Kontakta valberedningen