• Styrelse

Styrelse

För kontakt med styrelsen använd formuläret till höger eller styrelsens brevlåda på Hagstugevägen 11.
Alla inkomna frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte och besvaras skriftligt.

Stefan Holm - Ordförande
kontaktperson Båtklubben

Ledamöter

Hans Wahlgren
vägar, bygger hemsidan, kontaktperson Bevattningsgruppen

Johan Ehnbom - Sekreterare
kontaktperson norra- och södra badet, hjärtstartare

Johan Karlsson - Vice ordförande
kontaktperson arbetsledare

Malin Haraldson
byggnader, viltfrågor

Michael Östling
kontaktperson Festkommittén, välkomnar nya medlemmar

Suppleanter

Kasia Lindahl
HSF´s hemsida, informationsöverföring till medlemmarna

Thomas Wahlström - Kassör
parkvård

5-årsplanen beslutad på stämman 2022

Valberedningen

Ledamöter  Helena Mökander och Ronnie Glysing

Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för att inför kommande årsmöte bereda val dvs. ta in förslag från medlemmarna och lägga sitt förslag på kandidater till Samfällighetens olika funktioner och befattningar. Det är en ytterst viktig uppgift och utan en väl fungerande valberedning så får vi inte rätt personer på rätt platser. Så var hjälpsam om/när valberedningen kontaktar dig eller kontakta dem själv till höger.

Valberedningen ska bestå av tre personer, en från norra, en från mellan och en från södra delen av tomtområdet. Just nu saknas en person från södra området.

Kontakta styrelsen

  • Herresta 2:
  • (max 50 MB)

Kontakta valberedningen