Kalendarium

Eldning är tillåten under följande veckor;

      13, 14, 15         41, 42, 43

Aktiviteter som vanligtvis arrangeras årligen

  • Planeringsmöte för arbetsledare höst och vår
  • Arbetsdagar höst och vår
  • Föreningsstämma på våren
  • Tipspromenad på påskafton
  • Valborgsmässofirande
  • Midsommarfirande dag samt danskväll
  • Herrestaloppet