• Startsida


Välkommen till Herresta Samfällighetsförening

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras.
Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Aktuellt på Herresta

Efter årets lyckade nypremiär av Herrestalaget med Edeby är Herresta/Edebygolfen på Norrby Golf bokad till den 20 juli 2024. Alla med anknytning till Herresta eller Edeby är välkomna att delta och vi ser gärna fler damer.

Läs hela inlägget »

Efter förra årets stämma bildade den nya styrelsen en arbetsgrupp för att hantera parkvårdsfrågan. Arbetsgruppen har arbetat fram ett utkast som baserar sig på den parkvårdsplan som presenterades på senaste årsstämman och den parkvårdsplan som antogs av stämman 2013.
 
Då styrelsen är väl medveten om att detta är en fråga som engagerar många medlemmar kommer styrelsen att bjuda in till träffar under hösten för att diskutera det nya utkastet och pröva sina idéer tillsammans med de medlemmar som så önskar. 
 
Det är styrelsens ambition och förhoppning att kunna presentera en parkvårdsplan på nästa årsstämma som är väl förankrad och speglar medlemmarnas önskemål om hanteringen av vår parkmark.
 
Gör din röst hörd och berätta vad du tycker!

Läs hela inlägget »

Det går inte att blunda för fakta, snart är det vinter och snart faller snön på våra fina vägar. Styrelsen har påbörjat arbetet med att upphandla vinterväghållning för vintern 2023 - 2024.

Vinterväghållning är en kostsam historia, förra vinterns kostnader för plogning och sandning stannade på 230.000:-. I styrelsen diskuterar vi hur vi kan utforma avtalet så att vi hittar en lite mer ekonomisk lösning, men avvägningarna mellan framkomlighet, säkerhet och kostnader är inga enkla frågor.

Utnyttja gärna möjligheten att kommentera inlägget. Hur tycker Du att vi ska tänka? Eller spelar det ingen roll vad det kostar?

Läs hela inlägget »

Vi hann måla allt rött en gång och nästan allt vitt, men innan vintern kommer behöver det lilla huset som är granne med Tomtstugan få ytterligare ett lager färg. På höstens arbetsdag 14 oktober gör vi därför en kompletterande målningsinsats. Kom och hjälp till med några penseldrag, jobbet att måla andra gången är roligt, då syns det väl hur rött och fint allt blir.

Läs hela inlägget »

Kom och hjälp till! Lördag 23 september 10.00 bogseras långa bryggan in till vassen på Norra badet. Vi bör vara minst åtta medhjälpare. Inga lyft. Bara paddling denna gång, hälsar Holger Everitt.

Läs hela inlägget »

Hjärtstartare i Herresta
Du hittar våra två permanenta hjärtstartare vid:
Tomtstugan
Båthamnen


Det finns nu även en hjärtstartare placerad på Södra Badet fram till den 30:e september.

PRIVAT BADPLATS
Pga. beslut från kommunen har skyltarna PRIVAT BAD tagits ned på våra badplatser.
Badplatserna är till för Herresta Samfällighetsförenings medlemmar.


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Kalendarium på Herresta

Hjälp oss kartlägga vägskador
Styrelsen ber alla om hjälp. Vi behöver en samlad bild av våra vägars status. Hur många och stora vägskador har vi? Ser Du någon vägskada så ber vi Dig rapportera den här.

Granbarkborre...
En gran som drabbas av granbarkborre behöver tas ned.
Anmäl till styrelsen om du upptäcker en gran med granbarkborre på våra allmänningar. TACK!

Viltrapport
Läs viltrapporten från Jaktlaget beträffande jakten 2022 här.

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer