• Aktuellt på Herresta

Ett misslyckade!

För några månader sedan skickade vi en ansökan till Länsstyrelsen i Södermanland om att få sänka den officiella hastighetsbegränsningen i området från 70 km/h till 30 km/h. Vi har ju blå rekommenationsskyltar om max 30 km/h, men vi ville ändra till de gula med röd rand. Det fick vi inte!

Såväl Trafikverket som Polismyndigheten ansåg inte att det förelåg tillräckliga skäl. Båda remissinstanserna menade att förarens ansvar att anpassa hastigheten till rådaden vägförutsättningar och underlag var tillräckligt.

Just det faktum att det inte inträffat någon olycka på våra vägar framhölls av Polisen som ett argument. "Att en del trafikanter inte respekterar gällande hastighetsregler eller inte visar tillräckligt med hänsyn till andra medtrafikanter, är i sig ett trafiksäkerhetsproblem och kan vara störande, men är inte ett skäl för en sänkt hastighet", är ett annat argument från Polisen.

Vi får låta nästa styrelse som väljs efter årsstämman ta nya tag i frågan.
 

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

  • Birgitta Tell » Medlemsmöte 11 februari 2024:  ”Tack för ett informativt och tydligt möte. Jag stöttar styrelsen nya inriktnin..”

  • Peder Walraamoen » Medlemsmöte i Tomtstugan:  ”Jag kommer på mötet den 11 februari”

  • Lilian Rosén » Vinterväglag:  ”Vi bor här året runt och är väldigt nöjda med snöröjningen. Vi hör klagomål på s..”

  • Jan Kemvall » Vinterväglag:  ”Nu har det varit mycket halt på våra vägar i några dagar och bara enstaka sandko..”

  • Per-Olof Tunelid » Vinterväglag:  ”Var ute hela helgen från jul till trettondagen med vissa besök i Stockholm och j..”

Senaste nyheter