• Aktuellt på Herresta

Ett misslyckade!

För några månader sedan skickade vi en ansökan till Länsstyrelsen i Södermanland om att få sänka den officiella hastighetsbegränsningen i området från 70 km/h till 30 km/h. Vi har ju blå rekommenationsskyltar om max 30 km/h, men vi ville ändra till de gula med röd rand. Det fick vi inte!

Såväl Trafikverket som Polismyndigheten ansåg inte att det förelåg tillräckliga skäl. Båda remissinstanserna menade att förarens ansvar att anpassa hastigheten till rådaden vägförutsättningar och underlag var tillräckligt.

Just det faktum att det inte inträffat någon olycka på våra vägar framhölls av Polisen som ett argument. "Att en del trafikanter inte respekterar gällande hastighetsregler eller inte visar tillräckligt med hänsyn till andra medtrafikanter, är i sig ett trafiksäkerhetsproblem och kan vara störande, men är inte ett skäl för en sänkt hastighet", är ett annat argument från Polisen.

Vi får låta nästa styrelse som väljs efter årsstämman ta nya tag i frågan.
 

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

  • David Alveblad » Efterlysning:  ”I den "Blogg" som har adress enligt ovan, så finns en massa bilder från händelse..”

  • Johan Ehnbom » Extra insatser på vårens arbetsdag:  ”Tack för all hjälp på städdagen med att fixa till allt uppbökat gräset på Norra ”

  • Niklas Carina » Flera vildsvin skjutna:  ”Vildsvin nattetid 13:e April mellan Kummelvägen 18 och 20.”

  • Inga-lill Kjell » Flera vildsvin skjutna:  ”vildsvinen har varit på nedre delen på vår tomt mot ängen . vi bor på lövnäsväge”

  • Birgitta Tell » Medlemsmöte 11 februari 2024:  ”Tack för ett informativt och tydligt möte. Jag stöttar styrelsen nya inriktnin..”

Senaste nyheter