• Aktuellt på Herresta

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras.

Som Du märker så gör vi om en hel del här nu. Vår hemsida ska bli mycket mer aktuell och levande, den naturliga samlingsplatsen för alla på Herresta som vill uppdatera sig om vad som är aktuellt och vad som gäller.

Häng med i utvecklingen. Kontakta oss gärna med förslag och idéer om hur hemsidan kan bli bättre!

Årsstämmor 2024-04-14

Plats för samtliga stämmor:
Gula Industrihuset, Brogatan 21, Stallarholmen
Ingång A, mellan flyglarna. Följ skyltar till “Mötesplats Stallarholmen”

Herresta SamfällighetsFörening

Tid: 10:00 - 12:00

Årsstämmehandlingarna finns för nedladdning i Dokumentarkivet. Följ länken.

2024-05-12
Herresta Båtklubb
Tomtstugan

Tid: 10:00

Årsstämmehandlingarna finns för nedladdning på Båtklubbens sida.
 

Festkommittén

Tid: c:a 12:00 - 12:30

Årsstämmehandlingarna finns för nedladdning på Festkommitténs sida.
 

Herresta Bevattningsgrupp

Tid: c:a 12:30 - 13:00

Årsstämmehandlingarna finns för nedladdning på Bevattningsgruppens sida
 

Aktuellt på Herresta

2023

Fredagen 29/12 genomför jagktlaget på Herresta Gård en ny jakt. Förra gången 12/12 sköts 3 djur på våra marker och 14 på gårdens, så jakten ger resultat. 

Nu i samband med jul och nyår är det många som är ute på Herresta. Vi behöver hjälpa jaktlaget att skrämma fram de grisar som ev finns på våra marker. Vi borde kunna få till stora drev nu när många är på plats.

Det vore bra om vi kan samla ihop rejält med folk och göra två drev:

  1. Kl 11:00 från båthamnen med rörelse norrut
  2. Kl 13:30 från båthamnen med rörelse söderut
Prata med vänner och grannar, möt upp! Ju fler vi blir och ju mer vi stökar runt, desto större är sannolikheten att vi jagar upp några grisar som ev finns hos oss. Ambitionen är att få grisarna att röra sig västerut, från våra marker och in på marker som tillhör Herresta Gård.


Om vi ser gris och behöver få in folk och hundar som hjälper till så kan vi ringa Fredric Paus på telefon 070-765 50 66.

Jaktlaget på Herresta Gård kommer även att jaga 29 januari med samma drevtider.

Läs hela inlägget »

Det är halt nu! Det inkommer in en del klagomål på sandningen av vår väg, att vi sandar för lite.

Det är julafon idag, men styrelsen vilar inte, inte heller vår vinterväghållare. Efter kontakt med vår entreprenör kan jag meddela att vi inte sandar mindre i år än tidigare år. Sandning går alltid att justera, men vi måste komma ihåg att vi i första hand sandar för att biltrafiken ska ta sig fram. Grundreglerna för sandning är:

  1. Vi sandar backar, korsningar och kurvor, ställen där det är extra viktigt att inte fastna samt att vid behov kunna stanna.
  2. Vid glashalka sandar vi hela området.
Efter dialog med entreprenören och bedömning av väglaget så har vi fastställt att halkan just nu är så svår att vi idag helsandar vägarna. Halkan i kombination med storhelg kan vara skäl nog att motivera helsandningskostnaden.
Läs hela inlägget »

Jaktlaget var ute när det var snö förra veckan och spårade av området och har konstaterat följande:
Vildsvinen kommer in norrifrån och går via norra badet, genom vassen och sedan mot hamnen. En del lämnar området söderut medan några rör sig tillbaka norrut. Laget fann inga legor inne på området. I och med att vildsvinen inte tar daglega inne på området kommer jägarna inte åt vildsvinen när de jagar på dagtid. Vildsvinen gör just nu besök på olika platser nattetid och lämnar sedan området för att ta daglega på lugnare platser.

Jaktlaget hälsar att de förstår problemen med skadegörelsen men det är mycket svårt att komma åt vildsvinen när de rör sig så oregelbundet och dessutom på platser där det är svårt att avlossa säkra skott. Kulorna stannar ju tyvärr inte i vildsvinen och det gör att det inte går att skjuta säkra skott. Säkerhet är oerhört viktig för  jägare och även för oss som bor i området.
Det kommer bli ett nytt försök med jakt under mellandagarna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: jakt


Styrelsen önskar alla medlemmar i HSF en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Läs hela inlägget »
Nu är snart julen här och det nya året 2024 likaså. Och innan vi hunnt blinka blir det dags för föreningsstämman 2024. Valberedningen vill i god tid framföra en hälsning till alla medlämmar. Brevet hittar ni här nedan:
Läs hela inlägget »

Samling vid Tomtstugan på tisdag 12/12 kl 12:45.

Oömma kläder rekommenderas. Ta gärna med något som slamrar (metallslev och kastrull tex) och sångröst av valfri kvalitet. 

Som det ser ut nu så är vi väldigt få som ska gå drev. Det är vore toppen om fler kunde vara med så vi ökar chansen att bli av med fler av vildsvinen. De områden vi ska gå av är markerade på bilden. 

På tisdag ska drevet börja gå 13:30. Vi börjar så nära vattnet vi kan för att i sakta mak gå västerut mot Herresta gård. Vi kommer inte gå in på deras mark utan målet är att skrämma bort vildsvinen från vårat område och in till Herresta gård. 

Läs hela inlägget »

Det händer nästan varje vinter att någon drabbas av vattenläckage med vattenskador i fastigheten som följd.

Det spelar ingen roll om man har elkabel kring vattenservisen eller om man har huset uppvärmt, det händer olyckor ändå. Vattenskador är ingenting man vill ha, så gör det därför till en vana att stänga av vattnet ute på tomten när Du lämnar Herresta.

EDIT 
Har förstått att det finns många olika avstängningslösningar för vattnet, det är inte alla som har en pinne upp ur gräsmattan.

Ber alla se den avbildade avstängningsventilen som ett exempel. Det viktiga är att man stänger av vattnet innan man lämnar Herresta, avsett hur avstängningsventilen ser ut.

Läs hela inlägget »

Nu är vintern här och killarna från Herresta Gård är igång med snöröjningen!  Det kan vara bra att veta att i avtalet med Herresta Gård står att snöröjning ska starta när det har fallit 8 cm torr snö, eller 5 cm blöt snö.

Som ny i rollen som vägansvarig är det många frågor att sätta sig in i, frågor som tidigare inte alls funnits i mitt medvetande. Ett exempel är att vi inte alltid har vägarrangemang som är optimala för snöröjning.
 

Läs hela inlägget »

Tisdag den 12 december kommer Herresta gård att köra en storjakt. Vi vill trycka över grisarna (rådjuren åker med på köpet) till deras mark.

Vi behöver hjälp, vi behöver vara många som kan gå i ett drev och driva ut djuren från våra marker. Det vore optimalt om vi kunde starta ett drev kl 13:30 från "kustlinjen" mot Herresta gård. Ju mer vi stökar och lever om i skogen desto bättre. Hojtande, sjungande, kastrullock osv. Särskilt de områden där vi har lite tätare skog är viktigt att driva av.

Använd nedanstående formulär och anmäl Dig som "drevkarl". Det brukar kallas så, men båda könen är givetvis lika välkomna, hundar också. Ju fler vi blir som lever rövare i skogen, desto sannolikare kan vi driva grisarna från våra marker och ut på omåden där jägarna står.

I god tid före jakten kommer det lite mer information till de som anmält sig.

Läs hela inlägget »

Arbetet med att ta ner farliga träd fortsätter. Ronnie och Sven har med hjälp av ett antal goda krafter plockat ner ett 50-tal träd de senaste veckorna. Nu kommer vi också att plocka bort ett antal träd vid sopskåpen i korsningen Grindstugevägen / vägen mot hamnen.

Läs hela inlägget »

Vi har fått ett strort antal rapporter om vilt på vårt område och särskilt rapporter om hur vildsvinen bökat sönder på Herresta, både på södra och norra sidan av området. 

Fredagen den 24/11 har jaktlaget skjutit två stycken rådjur i närheten av hamnen. Tyvärr ingen kontakt med vildsvin.

Styrelsen kommer snarast tillsammans med Jan Ödman och Fredric Paus se vad vi kan göra för att öka avskjutningen. Vi måste helt enkelt få stopp på de fyrbenta vandalerna som förstör såväl våra trädgårdar som våra gemensamma ytor.

Läs hela inlägget »

Som ni vet så har vi ett eget vattenverk i Herresta. De hundratalet fastigheter som nu är anslutna till systemet kan vattna sina trädgårdar med filtrerat Mälarvatten. Det kostar bara 400 kr per fastighet och år.

Men för att vårt vattenverk ska fungera så behöver vi minst två till tre personer som kan
avlasta varandra i tillsyn och skötsel av vattenverket.

Systemets filter behöver renspolas, pumparna och trycket kontrolleras några dagar i veckan
under varmaste delen av säsongen. Annars tar ibland vattenreservoaren/tanken i
vattenverket slut. Detta har vår vattenverksansvarige Thomas Lindblad ensam utfört under sju år.

Vi behöver hjälp från er som bor i området att driva vattenverket vidare nu när Thomas slutar
som ansvarig. Men han kommer att finnas kvar som stöd och för att vid behov föra sina
kunskaper vidare till dom nya funktionärerna.

Läs hela inlägget »

Planerade arbetsdagar i båtklubben, samt vilka fastigheter som berörs, är nu publicerade på Båtklubbens hemsida.

Läs hela inlägget »

Festkommittén är igång med planeringen av hur vi ska fira vårt 50-årsjubileum. Vi har lagt upp en egen sida som Festkommittén kommer att uppdatera löpande ända fram till jubileumshelgen.

Läs hela inlägget »

Passa på och hämta ved vid Tomtstugan! Vintern är i antågande och då är det mysigt att kunna tända en brasa i spisen. Du behöver inte oroa Dig för om Du tar lite mycket ved, för det komer mer!

Läs hela inlägget »

Sven och Ronnie har idag kört två lass med stockar och grenar m.m. från Strandpromenaden. De konstaterade att familjen bäver varit framme i natt och gnagt på två träd på ”bäverberget”. Nu är de träden fällda och uppsågade. Nu ligger det stockar och grenar vid väg- och vattenkanten, vi hoppas bävern tar dessa. Övriga läggs vid tomtstugan.

Det är många stora farliga sälgar efter Strandpromenaden. Dels ...

Läs hela inlägget »

Det händer mycket nu på Herresta. Arbetet med en ny Parkvårdsplan är i full gång, utvecklingen av arbetsdagarna har påbårjats och översynen av kostnaderna för långsiktigt underhåll av GA2 och GA3 har påbörjats. Detta är frågor som påverkar oss alla och frågor som kommer att ta en väsentlig plats på nästa årsmöte.

För att få en allsidig belysning av det utvecklingsarbete som pågår, samt en diskussion kring de förslag som håller på att mejslas fram, kommer styrelsen att inbjuda till diskussionsmöten under kommande vinter, i bästa fall med start i december. 

Dessa diskussionsmöten kommer att föregås av ett mejlutskick som dels innehåller själva inbjudan, dels tar upp ett antal andra viktiga frågor som går att avhandla i text.

Läs hela inlägget »

Som alla vet så är promenader en av herrestabornas favoritsysslor.

Vi är många människor och djur som ska samsas på våra smala vägar, så därför tar vi det extra lugnt inom området. Vi kör som mest 30 km/h. För att ytterligare poängtera vikten av att ta det lugnt har vi byggt ett 10-tal farthinder.

Styrelsen har beslutat att vi nu också gör en framställan till Länsstyrelsen om att få en "riktig" hastighetsbegränsning i området, dvs runda gula skyltar med en röd bård.

HSF har försökt en gång tidigare utan framgång, men det kostar ingenting att försöka igen.

 

Läs hela inlägget »

VI har två permanenta hjärtstartare på området, en vid Tomtstugan och en vid Bastuhamnen, samt en tredje som sitter uppsatt vid södra badet under sommarperioden. Styrelsen har diskuterarat hur alla, hela året, ska kunna få hjälp med hjärtstartare om så skulle behövas. Frågan är viktig för ett hjärta kan stanna precis när som helst.

Styrelsen kommer att till nästa årsstämma utarbeta ett förslag som innehåller hur vi skaffar oss HLR-kunskap samt anslutning av alla som vill och har gått HLR-kurs till SMS-livräddarna.

Läs hela inlägget »

Det vi tidigare kallade städdagar vill styrelsen utveckla och omforma så att vi får en jämnare arbetsbelastning samtidigt som vi får mer uträttat. Arbetet har precis påbörjats, vi är i fasen att kartlägga vad som idag görs på dessa arbetsdagar.

Johan Karlsson har skrivit till varje arbetsområde (tidigare städområde) och frågat vad varje område idag ser som sitt arbetsinnehåll under en arbetsdag. Om inte Ditt område redan svarat så ber vi om svar till Johan via mejl eller via formuläret som finns efter länken "Läs hela inlägget" direkt här under texten.

Läs hela inlägget »

Parkslide är inte en växt vi önskar i våra trädgårdar, men vi vet att det finns Parkslide vid platsen för vår valborgsmässoeld, samt åtminstone på en tomt ute på Herresta.

Om Du mistänker att Du har Parkslide på Din tomt så gäller det att ha is i magen. Börjar Du omedelbart att rensa för att försöka ta bort växten så kan slutresultatet bli det omvända. Minsta lilla växtdel som blir kvar i marken ger snabbt upphov till en ny växt.

Om Du misstänker att Du har Parkslide på Din tomt så ska Du istället börja Din bekämpning genom läsa på ordentligt och skaffa kunskap innan Du försöker hantera problemet. En bra start är att läsa på Naturvårdsverkets hemsida som skriver om Parkslide.

Läs hela inlägget »

Nu finns det mycket ved (lövträd) att hämta vid tomstugan. Det finns både tjocka och smala i olika längder.

Motorsågsgruppen har fällt en hel del som behövde tas ner, samt dessutom fått onödig hjälp av bäverfamiljen som gnagt på väldigt många träd som därför fällts av säkerhetsskäl.

Det är bara att hämta.

Läs hela inlägget »

Det gör det ju, men det sker inte automatiskt. Som så mycket annat här i föreningen hjälps vi åt till nytta för oss själva och andra. Det vatten vi har som bevattningsvatten pumpas från Mälaren till en reservoar i vattenverket där det också finns sandfilter för att vattnet inte ska innehålla partiklar som kan orsaka problem i vattenspridare och annan utrustning som vi har när vi vattnar.

Vattenverket är gammalt och behöver tillsyn vilket skötts av Tomas på ett fantastiskt bra sätt men vi behöver nu bli fler som ser till att vattenverket levererar vatten som det ska. 

Är du intresserad av att lära dej hur vattenverket fungerar eller har du tidigare erfarenhet av liknande utrustning hör av dej till någon i vattengruppen

Läs hela inlägget »

Det blåser hårt nu och det har fallit ner träd längs Strandpromenaden mellan båthamnen och Tomtstugan. Välj därför inte den vägen idag!

Var generellt vaksam nu när blåsten ökar, pga att vi har många farliga träd som är på väg att falla. Styrelsen och motorågsgruppen arbetar för att åtgärda detta. 

Läs hela inlägget »

Vi har idag tecknat ett vinterväghållningsavtal för kommande vinter med Herresta Godsförvaltning. Det här är HSFs enskilt mest kostsamma avtal så vi hoppas på en snöfattig vinter. Om Kung Bore ändå kommer på besök så kommer vi att ha lika fint plogade vägar som vi haft alla tidigare vintrar. 

Läs hela inlägget »

Efter årets lyckade nypremiär av Herrestalaget med Edeby är Herresta/Edebygolfen på Norrby Golf bokad till den 20 juli 2024. Alla med anknytning till Herresta eller Edeby är välkomna att delta och vi ser gärna fler damer.

Läs hela inlägget »

Efter förra årets stämma bildade den nya styrelsen en arbetsgrupp för att hantera parkvårdsfrågan. Arbetsgruppen har arbetat fram ett utkast som baserar sig på den parkvårdsplan som presenterades på senaste årsstämman och den parkvårdsplan som antogs av stämman 2013.
 
Då styrelsen är väl medveten om att detta är en fråga som engagerar många medlemmar kommer styrelsen att bjuda in till träffar under hösten för att diskutera det nya utkastet och pröva sina idéer tillsammans med de medlemmar som så önskar. 
 
Det är styrelsens ambition och förhoppning att kunna presentera en parkvårdsplan på nästa årsstämma som är väl förankrad och speglar medlemmarnas önskemål om hanteringen av vår parkmark.
 
Gör din röst hörd och berätta vad du tycker!

Läs hela inlägget »

Det går inte att blunda för fakta, snart är det vinter och snart faller snön på våra fina vägar. Styrelsen har påbörjat arbetet med att upphandla vinterväghållning för vintern 2023 - 2024.

Vinterväghållning är en kostsam historia, förra vinterns kostnader för plogning och sandning stannade på 230.000:-. I styrelsen diskuterar vi hur vi kan utforma avtalet så att vi hittar en lite mer ekonomisk lösning, men avvägningarna mellan framkomlighet, säkerhet och kostnader är inga enkla frågor.

Utnyttja gärna möjligheten att kommentera inlägget. Hur tycker Du att vi ska tänka? Eller spelar det ingen roll vad det kostar?

Läs hela inlägget »

Vi hann måla allt rött en gång och nästan allt vitt, men innan vintern kommer behöver det lilla huset som är granne med Tomtstugan få ytterligare ett lager färg. På höstens arbetsdag 14 oktober gör vi därför en kompletterande målningsinsats. Kom och hjälp till med några penseldrag, jobbet att måla andra gången är roligt, då syns det väl hur rött och fint allt blir.

Läs hela inlägget »

Kom och hjälp till! Lördag 23 september 10.00 bogseras långa bryggan in till vassen på Norra badet. Vi bör vara minst åtta medhjälpare. Inga lyft. Bara paddling denna gång, hälsar Holger Everitt.

Läs hela inlägget »

Lördagen 9 september samlades ett 10-tal medlemmar i HSF för att måla det lilla timmerhuset vid Tomtstugan. Huset är gammalt och timret är bitvis medfaret, dessutom var det länge sedan huset såg en färgpensel, så det var hög tid. Huset ska vara rött med vita knutar så som bestämts att alla gemensamma hus ska se ut.  Vi målade med Falu rödfärg, en slamfärg som ska målas tunt i flera lager, så om huset inte ser tillräckligt rött ut när det torkat så beror det på att det ska målas minst en gång till.

Läs hela inlägget »

Det tog en stund, men nu är allt klart, inklussive de formaliteter som hänger samman med att gräva i våra gator.

Efter anmälning via Ledningskollen och utsättning av Skanovas fiberkablage kunde slutligen PEAB komma och bygga de farthinder på Grindstugevägen, Rödingvägen och Prästhällsvägen som beslutades på senaste årsmötet. Vi får hoppas att vi nu har farthinder på de flesta ställen där det annars gärna rullar på lite för fort.

Läs hela inlägget »

Den 23 september tar vi upp bryggorna på Södra Badet kl. 13.00.
Det behövs några frivilliga för att få in bryggorna till stranden.
Om några känner för att kratta stranden fri från vass innan bryggorna tas upp, vore det bra.
Varmt välkomna hälsar
Benny, Christer och Hugo

Läs hela inlägget »

Golf

Vi har flyttat undan golfrapporteringen från framsidan och istället gjort en egen sida för golfen under menyn "Aktiviteter".

Läs hela inlägget »

Det är ju inte så länge sedan ett träd rasade ut över Grindstugevägen. Trafiken stoppades helt och två medlemmar ur motorsågsgruppen fick rycka ut akut för att röja upp så att framkomligheten återställdes.

Läs hela inlägget »

Den 27 augusti sammankallade Johan Karlsson alla städledare för ett möte kring hur städdagarna på Herresta kan utvecklas till arbetsdagar, dagar då vi gör mer än städar. Alla inbjudna fick chans att berätta om sina respektive arbetsområden, vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre väl.

Läs hela inlägget »

Herresta 50 år!
Följ Festkommitténs arbete med förberedelserna inför vårt 50-årsjubileum 26-28 juli 2024 via den här länken!

Arkiv

Senaste nyheter

KalendariumHär samlar vi inlägg och noteringar av lite mer långlivad karaktär, information vi inte vill ska försvinna i Aktuellt-flödet.

Hjälp oss kartlägga vägskador
Styrelsen ber alla om hjälp. Vi behöver en samlad bild av våra vägars status. Hur många och stora vägskador har vi? Ser Du någon vägskada så ber vi Dig rapportera den här.

Hjärtstartare i Herresta
Du hittar våra två permanenta hjärtstartare vid:
Tomtstugan
Båthamnen


Hjärtstartare placerad på Södra Badet sommartid är nu borttagen för vintern.


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer

Parkslide
Om Du misstänker att Du har Parkslide på Din tomt så ska Du börja med att läsa på ordentligt och skaffa kunskap innan Du försöker hantera problemet. Gör Du fel så kan det bli värre än innan Du började. En bra start är att läsa på Naturvårdsverkets hemsida som skriver om Parkslide.

Granbarkborre...
En gran som drabbas av granbarkborre behöver tas ned.
Anmäl till styrelsen om du upptäcker en gran med granbarkborre på våra allmänningar. TACK!

Viltrapport
Läs viltrapporten från Jaktlaget beträffande jakten 2022 här.

Nästa jakttillfälle
aviseras här.