Vårt fritidsområdes historia

Från början till idag

Krister Holmberg har gjort en återblick till sent 1300-tal. Vi börjar där. 

Herresta tomtområdes äldre historia

2024 är det ju 50-årsjubileum för Herresta tomtområde. Jättekul att se de historiska dokumenten som har lagts upp på hemsidan. Jag tänkte att det kanske också kunde vara av intresse att i samma veva även se ännu längre tillbaka i tiden. Vårt tomtområde ligger ju på marker som har tillhört fyra hemman med rötter i medeltiden: Lövnäs, Sättran, Toresundshuvud och Norrsätra.

Låt oss börja med Lövnäs. Den absolut största delen av tomtområdet ligger ju på det gamla hemmanet Lövnäs betesmarker och åkrar, så egentligen kanske namnet borde ha varit Lövnäs tomtområde...
Jag har samlat ihop en del fakta och annat. Länk finns längst ner i detta inlägg. Men här kommer en snabb sammanfattning:

Lövnäs dyker upp i de historiska källorna redan 1380. I en överlåtelsehandling avseende en fastighetstransaktion anges “Mathes j Løfnæs” (Matts i Lövnäs) som en av fastarna, dvs. en av de gode män som bevittnat överlåtelsen. Vem denne Matts var vet man inte. Han tycks inte förekomma på andra ställen i de gamla dokumenten.

Vi vet från historiska källor att Lövnäs ägdes av Sten Sture den äldre. Sten Sture skrev sig till Rävsnäs och han och hans familj hade omfattande intressen runt om i Toresund socken. Rimligen borde han ha varit på besök på området, fast det finns det inget direkt historiskt belägg för.

Att Gustav Vasa var på besök i Lövnäs det vet vi säkert. Den 7 september 1548 undertecknade han ett brev i Lövnäs. Jag föreställer mig att han då gick runt i området och inspekterade sina marker som han ärvt av Sten Sture. Vi kanske borde börja fira 7 september som tomtområdets egen Gustav Vasa-dag?

På 1750-talet köptes Lövnäs av en herreman vid namn Johan Georg Lillienberg som några år tidigare köpt Herresta gård och en stor del av alla andra gårdar i Toresunds socken. Från och denna tidpunkt styrs Lövnäs öde från Herresta gård.

I början på 1800-talet uppfördes en stengodsfabrik på Lövnäs som tillverkade den den typ av kärl som senare kom att få namnet Höganäskrus. Hade det slumpat sig annorlunda och fabriken inte flyttats till Skåne hade vi kanske talat om "Lövnäskrus" istället. Men att industriverksamheten i Lövnäs varade bara några få år kanske vi ska vara glada för. Södra badet som industrihamn hade ju inte varit så charmigt.

Det går fortfarande att se spåren av Lövnäs gamla gårdstomt och stengodsfabriken i form av stengrunder och liknande.

/Krister Holmberg

De utförliga texterna från Kristers hemsida finns här:

Exploateringsavtalet

Det här är det äldsta dokument vi hittills hittat, daterade 1969.

Fastställande av byggnadsplan 1971

Här kan man se hur planerna för vårt område tar form. Här kan man se de kartor som var till underlag för områdets utformning samt hur man resonerade kring placering av badplatser, båthamn mm, samt även tankarna kring bevarande av fornlämningar.

Prislistan för flera av tomterna

Vägföreningen bildas 1973

Elavtalet från 1974

De första 20 åren

Det finns ett häfte som sammanfattar de första 20 åren på Herresta. 

Välkommen till Herresta

Vi har också hittat två häften som hälsar nya ägare välkomna till området.

Vi vill gärna ha fler dokument som vi kan lägga upp här, så titta i gömmorna och tipsa oss ifall Du har något intressant att bidra med som ytterligare berikar historieskrivningen.

Den siste torparen


Helena och Lotta i Festkommittté har träffar Stig Eriksson vars familj var de sista som bedrev jordbruk på torpet Toresunds Huvud (vår Tomtstuga)
Du kan kan läsa berättelsen och hitta fina bilder här