Herrestaloppet

              Herresta loppet Herresta loppet

Herrestaloppet är en gammal tradition som brukar samla drygt 100 deltagare. 2018 genomfördes loppet för 31:a  gången. 

Start och mål vid Södra badet.

Anmälan sker på plats 30 minuter före start.
13.00 startar knattarna och
14.00 övriga klasser.
Vi välkomnar en stor publik som stöd för alla entusiastiska deltagare.