• Aktuellt på Herresta

Parkvårdsplan

Efter förra årets stämma bildade den nya styrelsen en arbetsgrupp för att hantera parkvårdsfrågan. Arbetsgruppen har arbetat fram ett utkast som baserar sig på den parkvårdsplan som presenterades på senaste årsstämman och den parkvårdsplan som antogs av stämman 2013.
 
Då styrelsen är väl medveten om att detta är en fråga som engagerar många medlemmar kommer styrelsen att bjuda in till träffar under hösten för att diskutera det nya utkastet och pröva sina idéer tillsammans med de medlemmar som så önskar. 
 
Det är styrelsens ambition och förhoppning att kunna presentera en parkvårdsplan på nästa årsstämma som är väl förankrad och speglar medlemmarnas önskemål om hanteringen av vår parkmark.
 
Gör din röst hörd och berätta vad du tycker!

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter