• Aktuellt på Herresta

Farliga träd ger ved till vintern

Det är ju inte så länge sedan ett träd rasade ut över Grindstugevägen. Trafiken stoppades helt och två medlemmar ur motorsågsgruppen fick rycka ut akut för att röja upp så att framkomligheten återställdes.

Det är av yppersta vikt säkerhetsmässigt att ta ner ”farliga träd” i anslutning till alla våra bil- och gångvägar. Närmast står på tur att gallra och ta bort träden från soptunnorna och efter ängskanten vid Grindstugevägen. Ronnie Glysing, motorsågsgruppen, kommer samla två till tre ur gruppen för att utföra arbetet snarast möjligt. Vi meddelar när arbetet startar.

Fällda träd kommer att sågas upp i lämpliga hanterbara längder och läggas upp vid ängskanten på Grindstugevägen. De som önskar och har behov av ved får själva hämta ved därifrån.
 
Om något träd faller, meddela STYRELSEN samt Ronnie Glysing på 070 – 960 01 10 eller ronnie.glysing@gmail.com.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter