Rapportera vägskador
Det är av yttersta vikt att styrelsen får kännedom om de vägskador vi har. 

När en vägskada rapporteras in så kommer vi att inspektera skadan så snart vi kan och ta beslut om åtgärd. Är skadan av allvarlig karaktär så lagas den omgående.

Använd formuläret till höger för att rapportera vägskada, men kontrollera först i loggen så att skadan inte redan är anmäld.

Loggbok över vägskador
 

Adress Lätt Medel Svår Avvaktar Åtgärdad
Rödingvägen 14                                                                                                          x x
Vid torpet Fågelsången x x
Kummelvägen 25 x x
Kummelvägen 15, två skador x x