Rapportera vägskador

Vägskador kan vara olika allvarliga. Stora skador kräver entreprenadmaskiner och yrkesskicklighet, medan de flesta skador som uppstår på vår väg är av enklare natur, skador som vi kan ta hand om själva.

Ansvar
Vi måste alla ta ansvar för vår gemensamma väg. Huvudprincipen är att den som orsakar en vägskada också är skyldig att reparera densamma. Den praktiska konsekvensen är att den som skadat vägen ersätter föreningen för de kostnader vi har för att laga skadan. 

Gamla skador som ingen känner ansvar för lagar föreningen allteftersom vi får kännedom om dem.

Rapportering
När en vägskada rapporteras in så kommer vi att inspektera skadan så snart vi kan och ta beslut om åtgärd. Är skadan av allvarlig karaktär så lagas den omgående. 

Använd formuläret till höger för att rapportera vägskada, men kontrollera först i loggen så att skadan inte redan är anmäld.

Loggbok över vägskador
 

Adress Lätt Medel Svår Avvaktar Åtgärdad
Rödingvägen 14                                                                                                          x x
Vid torpet Fågelsången x x
Kummelvägen 25 x x
Kummelvägen 15, två skador x x