Laga vägskador

Sköter vi vår väg så förlänger vi tiden till dess vägen behöver ny beläggning. Det här är av yttersta vikt, för ny beläggning av vårt vägnät handlar om stora kostnader. Det bästa vi kan göra för vår väg är därför att snabbt laga skador som uppkommer medan skadorna är hanterbara. Låter vi vägskador vara utan åtgärd så blir skadan större och till slut inget vi kan hantera på egen hand.

Vår vägbeläggning
Det finns många olika typer av vägbeläggning som vi lekmän samlar under begreppet "asfalt". Beläggningen på vår väg kallas i branschsammanhang för MJOG och består dels av gammal asfalt som återanvänds genom att den hettats upp till 70o, dels av ny asfalt och sten. Resultatet blir en något ljusare och något mjukare vägbeläggning än traditionell asfalt. Absolut ett bra val för den typ av väg som vi ansvarar för.

Lagning av vägskador
Huvudprincipen är att den som förorsakat en vägskada också är ansvarig för att skadan lagas. I praktiken innebär det att den som skadat vägen anmäler det till styrelsen, samt ersätter samfälligheten för våra kostnader att laga skadan.

Lagning av mindre vägskador är tämligen enkelt. Med mindre vägskador menas då kantskador, tjälskott/potthål, sprickbildning, ytskador som uppstår genom vridning, osv. Istället för att ringa på en väghållare som kommer med varm asfalt så reparerar vi våra vägskador med kall asfalt och vi gör det själva. Det är det mest kostnadseffektiva alternativet och det är absolut inte ett dåligt alternativ. Rätt genomförd reparation med kall asfalt blir så bra att den är godkänd t.o.m. för reparation av motorväg. 

Reparationen görs i några steg:

1. Inspektera skadan och sopa den ren från löst material, speciellt viktigt är att få bort allt organsikt material. 

2. När skadeområdet är väl urstädat är det dags att plocka fram asfaltburken. I det här fallet använde vi asfalt från Potmix, en tillverkare som befinner sig inte många mil ifrån Herresta. Kall asfalt finns att köpa i många byggvaruhus under diverse olika produktnamn, men sannolikt är de flesta burkar beställda från en eller få stora tillverkare, skillnaden i kvalitet är svår att förstå sig på.   

3. Först läggs en remsa i mitten på skadan och sedan fyller vi på undan för undan. Det är viktigt att asfalten fyller ut hela skadeområdet, plus någon centimeters förhöjning mot den asfalt som finns på vägen. Normalt sett så binder asfalten bra mot den gamla beläggningen, men om situationen är problematisk så finns extra bindemedel på sprayburk att spruta anslutningskanten med.

4. Vattna. Ungefär 2 liter vatten till 20 kilo asafalt. Vattnet sätter igång härdningsprocessen. 

5. Stampa. Det är viktigt att stampa ihop asfalten hårt. Vi stampar området flera gånger så att det packas väl och ansluer väl mot vägkanten.  När man tror att man stampat klart så stampar man en gång till.

 

Det här var en tämligen stor kantskada som vi fyllde med 70 kilo kall asfalt. Kostanden i 2023 års prisnivå c.a 1.200:-.