Herresta Bevattningsgrupp

Orenat mälarvatten i gamla vattennätet under sommaren

Bevattningsgruppens verksamhet inom Herresta Samfällighetsförening drivs av en idéell förening; Herresta Bevattningsgrupp.
Vattengruppens mål är att leverera vatten för bevattning så länge det är ekonomisk och miljömässigt hållbart.

Avgiften för bevattningsvattnet är oförändrat 400 kr för 2024. 
Bevattningsgruppen har ett bankgironummer, där avgiften för sommarvattnet ska sättas in.
Bg 5094-1897.
Avgiften ska vara betald senast 31 maj.

Till vårt sommarvatten där vi använder oss av det gamla vattenledningssystemet finns det ett antal avstängningsventiler. De ser i regel ut som på bilden, men vi har själv sett att locket saknas på några ställen.

Stäng inte dessa ventiler! Det kan innebära att era grannar blir utan sommarvatten om flera ventiler stängs.

Att stänga en ventil löser heller inga problem med eventuellt läckage vid en enskild fastighet. Vattensystemet är gjort så att om en ventil stängs så matas vattnet från ett annat håll. Det vill säga ”rundmatning”

Vi har anlitat Blomkvist rör för arbeten på vattensystemet. De har tillgång till karta över ledningssystemet och vet därför vilka ventiler som ska stängas vid en eventuell reparation av ventiler tillhörande fastigheterna.

Vid eventuella läckage, kontakta någon i Herresta Bevattningsgrupp, men stäng inga ventiler, tack.

  Organisation

Ordförande               
Fredrik Högstedt mobil 070-628 23 42
E-post                herrestafred9@gmail.com

Kassör                            
Eva Mars

Ledamot                             
Per-Olof Isaksson
Åsa Åkerblom

Driftansvariga                 
Per Almgren
Tommy Berg
Mikael Carlsson
Elias Hachichou
Per-Olof Isaksson
Åsa Åkerblom (samordnare)
Thomas Lindblad (övergripande ansvarig)

Kontaktperson inom HSF Ulf Broman

Ladda ned kontaktlista nedan

Ladda ned dokument

Årsstämmehandlingar 2024

Övrigt att ladda ner