Herresta Bevattningsgrupp

Orenat mälarvatten i gamla vattennätet under sommaren

Bevattningsgruppens verksamhet inom Herresta Samfällighetsförening drivs av en idéell förening; Herresta Bevattningsgrupp.
Vattengruppens mål är att leverera vatten för bevattning så länge det är ekonomisk och miljömässigt hållbart.

Avgiften för bevattningsvattnet är oförändrat 400 kr för 2023. 
Bevattningsgruppen har ett bankgironummer, där avgiften för sommarvattnet ska sättas in.
Bg 5094-1897.
Avgiften ska vara betald senast 31 maj.

Till vårt sommarvatten där vi använder oss av det gamla vattenledningssystemet finns det ett antal avstängningsventiler. De ser i regel ut som på bilden, men vi har själv sett att locket saknas på några ställen.

Stäng inte dessa ventiler! Det kan innebära att era grannar blir utan sommarvatten om flera ventiler stängs.

Att stänga en ventil löser heller inga problem med eventuellt läckage vid en enskild fastighet. Vattensystemet är gjort så att om en ventil stängs så matas vattnet från ett annat håll. Det vill säga ”rundmatning”

Vi har anlitat Blomkvist rör för arbeten på vattensystemet. De har tillgång till karta över ledningssystemet och vet därför vilka ventiler som ska stängas vid en eventuell reparation av ventiler tillhörande fastigheterna.

Vid eventuella läckage, kontakta någon i Herresta Bevattningsgrupp, men stäng inga ventiler, tack.

Vattenverksansvariga för sommarvattnet i Herresta sökes

Som ni vet så har vi ett eget vattenverk i Herresta. De hundratalet fastigheter som nu är anslutna till systemet kan vattna sina trädgårdar med filtrerat Mälarvatten. Det kostar bara 400 kr per fastighet och år.

Men för att vårt vattenverk ska fungera så behöver vi minst två till tre personer som kan
avlasta varandra i tillsyn och skötsel av vattenverket.
Systemets filter behöver renspolas, pumparna och trycket kontrolleras några dagar i veckan
under varmaste delen av säsongen. Annars tar ibland vattenreservoaren/tanken i
vattenverket slut. Detta har vår vattenverksansvarige Thomas Lindblad ensam utfört under sju år.

Vi behöver hjälp från er som bor i området att driva vattenverket vidare nu när Thomas slutar
som ansvarig. Men han kommer att finnas kvar som stöd och för att vid behov föra sina
kunskaper vidare till dom nya funktionärerna.

Vi söker därför två eller helst tre personer som kan hjälpas åt med detta. Utan vattenverksansvariga kan vi annars inte driva sommarvattnet vidare. Då kommer i så fall sommarvattnet att stängas av tills dess vi har en grupp funktionärer som kan sköta driften.

Har du nytta av sommarvattnet och vill att det ska finnas kvar, anmäl dig till undertecknade
så kan vi prata om vad det skulle innebära och hur mycket tid du kan ställa upp med.
Du får också ersättning för dina insatser. Vi skulle bli väldigt glada om du vill vara med.

Hör av dig till Ulf Broman, mobil 070-593 12 70 eller Fredrik Högstedt, mobil 070-628 23 42.

Välkommen med din intresseanmälan!
Valberedningen och styrelsen för
Herresta Bevattningsgrupp

  Organisation

Ordförande               
Mikael Carsson          mobil 070-518 06 30
E-post                   mikael0630@gmail.com
Kassör                              Fredrik Högstedt
Ledamot                           Jan Hellström

Driftansvarig                    Thomas Lindblad

Kontaktperson inom HSF Hans Wahlgren

Ladda ned kontaktlista nedan

     Ladda ned dokument