Herresta Båtklubb

Stölder av drev på hamnplanen i Bastuhamnen

Under nyårshelgen har styrelsen fått information om att tre båtar som ligger vinterförvarade på hamnplanen blivit av med sina drev. Ni som har båtar liggande på hamnplanen i Bastuhamnen bör alltså kontrollera era båtar.

Medlemsregistret för Herresta båtklubb

Styrelsen behöver alltid ha aktuella kontaktuppgifter för klubbens medlemmar för fakturering av medlemsavgifter, kallelser till medlemsmöten och arbetsdagar samt för information från styrelsen.
Om du är ny medlem i klubben eller har bytt telefonnummer, adress eller e-post kan du uppdatera dina kontaktuppgifter enligt nedan.
Klicka på nedanstående länk som öppnar formuläret som ska fyllas i.

https://bit.ly/3Q9aNG9

Medlemmar i Herresta Samfällighetsförening har rätt att förvärva dispositionsrätt eller hyra båtplats i Herresta båtklubb. I båda fallen blir man också medlem i båtklubben.

Klubben har två hamnar med totalt 123 båtplatser samt 5 gästplatser. Gästplatserna kan disponeras för tillfällig förtöjning av gäster till medlemmar i Herresta samfällighetsförening.

Bastuhamnen ligger i området mellan Norra och Södra tomtområdet med infart från Grindstugevägen. Den mindre hamnen, Lövnäsviken, ligger nedanför Lövnäsvägen.

Båtklubben är registrerad i Svenska båtunionen och Mälarens båtförbund.

Intresserad av båtplats? Kontakta i så fall styrelsen.

Dispositionsrätt kan förvärvas från annan medlem i båtklubben eller direkt från båtklubben beroende på tillgång. På båtklubbens anslagstavlor finns det möjlighet att anslå intresse för köp av dispositionsrätt från befintlig medlem. All uthyrning av båtplatser sker genom styrelsens försorg.

Styrelsen Herresta Båtklubb

Ordförande                                  Sune Nemlander                      snemlander@gmail.com
Kassör                                         Ulrik Améen                              ulrik@ameen.se
Sekreterare                                 Jan Andersson                         jan@underbaradag.se
Ledamot                                      Stefan Holm                              holmstefan50@gmail.com
Hamnkapten Bastuhamnen      Joakim Brindesjö                     joakim.brindesjo@gmail.com
Hamnkapten Bastuhamnen      Ewan Thyselius                        thyseliusewan@gmail.com
Hamnkapten Lövnäsviken        Olle Johansson                        ollejohansson27@hotmail.com

Kommande arbetsdagar

Kommande arbetsdagar för kallade medlemmar har beslutats.

2024-04-06
2024-06-15
2024-10-19
2025-04-05
2025-06-14
2025-10-18

Kontakta styrelsen för Båtklubben

Ladda ned dokument

          Årsmötet 2024

          Övriga dokument