Herresta 50 år

2024 är det 50 år sedan Herresta Tomtägarförening bildades, som sedermera blev Herresta Samfällighetsförening. Det ska naturligtvis firas!!!

Jubileumsfirande kommer att ske helgen 26-28 juli 2024, boka in det redan nu! Festkommittén, i samarbete med Herresta Samfällighetsförening, kommer att vara samordnare av jubileumshelgen, men det är vi alla, boende i Herresta, som bidrar och arrangerar tillsammans detta evenemang.

Festkommittén har deltagit på arbetsdagarna under 2023 och pratat med arbetsledarna och även med HSF styrelse, om tankar  kring firandet. Många kloka tankar har diskuterats.
Tanken är att det kommer att pågå ett flertal aktiviteter runt om i Herresta hela helgen, ibland kanske samtidigt då det är olika målgrupper. En önskan var att varje arbetsområde ska ansvara för en aktivitet, kanske kan det bli verklighet.

Under hösten arbetsdag pratades det inom alla arbetslag om firandet då Festkommittén
önskade få in förslag på vilka aktiviteter som kan ske under jubileumsdagarna.
Festkommittén har mottagit förslag från några områden men ser fram emot fler förslag.
ALLA kan skicka in förslag på evenemang, var det kan ske, vad förslaget ev. kostnad är och vem som
är ansvarig för aktiviteten etc.. Använd formuläret som finns på den här sidan.

Hitills inkomna förslag är bl.a:

  • Barnteater
  • Ponnyridning
  • Hela Herresta bakar
  • Food Truck servering
  • RIB-båt
  • Karaoke
  • Dragkamp nord mot syd
  • Trädgårdsvandring
  • Kanske någon form av 5 kamp

Vilka evenemang vi kommer att kunna genomföra beror på kostnad, vilka som kan vara
ansvariga för vad, tidsschema etc.etc.

Festkommittés eget förslag är att vi gärna vill göra en utställning kring utvecklingen på
Herresta under årens lopp, därför efterlyser vi BILDER hur det såg ut för
5,10,15,20,25,30,35,40,45 och 50 år sedan. Hur såg naturen ut? Bilder från midsommar, Herrestaloppet, Valborgsmässofirandet. Hur såg det ut när just Du byggde ditt hus? 

Skicka in dina bilder i PDF format till festkommittén via formuläret på sidan.

Uppdatering 2024-04-10

Arbetet med 50-årsjubileumet framskrider och den första upplagan av Jubileumsfoldern med programmet är tryckt och började delas ut på påskpromenaden. Den kommer också finnas tillgänglig på årsmötet.
I foldern kommer du att finna många olika programpunkter för alla åldrar; barnteater, dansmix, trädgårdsvandring, yoga, fotoutställning, fotbollstennis, jubileumsgrilltallrik, dans m.m. 
Utöver foldern kommer dagsprogrammet finnas i affischformat, både här på hemsidan och på anslagstavlorna. Där kommer ännu mer info om respektive aktivitet att finnas. De kommer att publiceras efter midsommar.
Festkommittén önskar och hoppas att detta evenemang kommer att vara angeläget för oss alla i Herresta Samfällighet och ser gärna att olika arbetsområden, enskilda personer eller grupper kontaktar oss, via formuläret på här på hemsidan, för att erbjuda vad just du/ ni kan hjälpa till med.
Med vänlig jubileumshälsning/ Festkommittén

Aktivitetsförslag

Har Du någon aktivitetsidé som skulle passa på vårt jubiléum, tipsa oss här.

Har Du bilder

Har Du några bilder som beskriver hur det sett ut på Herresta.

  • (max 50 MB)