Herresta Festkommitté

En ideell förening - var medlem och stöd vår verksamhet

Herresta Festkommitté är en helt egen ideell förening med organisationsnummer, budget och verksamhetsplan. Vi har ett gott samarbete med Herresta Samfällighetsförening. Vi arbetar FÖR och MED HSF och dess medlemmar och Festkommitténs aktiviteter är öppna för alla boende i Herresta.

Det är Festkommittén som står bakom de årliga arrangemangen. Utöver detta förekommer olika aktiviteter enligt verksamhetsplanen.
Festkommitténs vinster återinvesteras så att de kommer alla HSF medlemmar tillgodo. T.ex inköp av tält, elaggregat mm.

På Herresta Festkommittés första årsstämma 2018 beslöts att HSF medlemmar som betalar minimum 100 kronor till Festkommittén är medlemmar i Herresta Festkommitté. Festkommitténs medlemmar har rösträtt på årsstämman. Bankgiro 532-1146, ange betalningsavsändare och fastighetsbeteckning. 
 

Protokoll

Uppdatering av medlemsegistret för Herresta Festkommitté
Vi behöver uppdatera medlemsregistret för våra medlemmar. Ansvaret för medlemsregistret ligger hos styrelsen och följer GDPR regler

Medlemsregistret används bl.a för utskick och för att faktureringen av medlemsavgifterna ska fungera så kostnadseffektivt som möjligt.Vi ber er därför att vänta med inbetalningen av medlemsavgiften tills du får en faktura från oss.

Följande information som vi behöver är:

  1. Namn på medlem
  2. Personnummer
  3. Adress på Herresta
  4. Hemadress
  5. Mobiltelefonnummer
  6. E-postadress

För att underlätta för dig som medlem, erbjuder vi dig några alternativa sätt att lämna ovan information.


Informationen kan lämnas på följande sätt:

  1. Scanna QR-koden ovan och fyll i det formulär som öppnas
  2. Klicka på länken: https://bit.ly/3vnbDd0
  3. Eller maila informationen till herresta.festkommitte@gmail.com

Styrelsen föredrar att informationen lämnas enligt alt 1-2.
Styrelsen önskar svar från medlemmarna snarast, dock senast den 2024-05-12.

/Styrelsen Herresta Festkommitté

De 15 arbetsområden som finns inom området stöder festkommittén vid större fester enligt ett rullande schema. Se pdf till höger. Det finns också en tältgrupp. 

Aktiviteter som arrangeras varje år

Tipspromenad på Påskafton där kluriga frågor kryssas under en lättare promenad genom vår vackra natur.
Läs mer

Valborgsmässoafton samlas de som önskar för att i fackeltåg promenera för att tända majbrasan på parkeringen vid Tomtstugan.
Läs mer​​

Midsommar firas vid Tomststugan och bjuder på dans kring midsommarstången, lekar, café ...
På kvällen ses vi på dansbanan.
Läs mer
 


"Herrestaloppet" är Herrestas egen löpartävling med klasser som passar alla. Självklart får alla i knatteklassen medalj.
Läs mer
 

Rätt svar på påskpromenadens barnfrågor

Tyvärr missades publiceringen av rätt svar på påskpromenadens barnfrågor. Svaren finns i nedanstående dokument.

Festkommittén styrelse
Helena Mökander (ordförande)
Hedi Holm
Maria Burvall, kassör
Charlotte Brindesjö

Adjungerad
Mikael Östling, HSF:s representant

Valberedning
Jan Kemvall (sammankallande), 
och Kerstin Magnusson

Sätt in ditt bidrag till Festkommitténs arbete på Bankgiro 532-1146
ange betalningsavsändare och fastighetsbeteckning.

Ladda ned dokument

Årsstämmehandlingar 2024

Övrigt att ladda ner

Läs mer om de aktiviteter som Festkommittén arrangerar i KALENDARIET  här 

Hyr utrustning av oss !
Bord och stolar
oavsett antal - 300:-
Grill, halvt oljefat  - 150:-

Kontakta Festkommittén