Herresta Festkommitté (HFK)

Bli medlem och stöd vår verksamhet

Herresta Festkommitté är en ideell förening med eget organisationsnummer, budget och verksamhetsplan. Vi arbetar FÖR och MED HSF och dess medlemmar. Festkommittén arrangerar och finansierar alla evenemang på Herresta, vilket innebär att vi är beroende av ditt medlemskap och bidrag för att kunna fortsätta vår verksamhet.

Årliga och planerade aktiviteter
Vi har flera aktiviteter som återkommer varje år, som exempelvis midsommarfirandet. Utöver dessa planerar vi andra evenemang baserat på vår årliga verksamhetsplan. Överskottet från våra evenemang återinvesteras i föreningen för att gynna alla medlemmar. Detta kan inkludera inköp av utrustning som tält, bord, bänkar och elaggregat.

Medlemskap
På Herresta Festkommittés första årsstämma 2018 beslutades det att HSF-medlemmar som betalar den årliga medlemsavgiften till Festkommittén blir medlemmar i HFK. Som medlem har du också rösträtt på vår årsstämma och kan vara med och påverka våra aktiviteter på Herresta.

Hur blir jag medlem?

 1. Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret som du hittar via länken som vinns i den grå rutan nedan .
 2. Du kommer sedan att få en faktura för medlemsavgiften på 200 kr/år.

Vill du bidra eller föreslå aktiviteter?
Om du vill föreslå en aktivitet eller hjälpa till med olika arrangemang, hör av dig till oss på herresta.festkommitte@gmail.com. Vi välkomnar all hjälp och alla idéer för att göra våra evenemang så bra som möjligt.

Ersättning för utlägg
Om du har haft utlägg i samband med en aktivitet som arrangerats av HFK, som exempelvis midsommarfirandet, gör så här:
 1. Skanna in ditt kvitto eller underlag.
 2. Inkludera ditt namn och kontonummer.
 3. Skicka allt som en PDF till herresta.festkommitte@gmail.com.

Uppdatering av medlemsegistret för Herresta Festkommitté
Vi behöver uppdatera medlemsregistret för våra medlemmar. Ansvaret för medlemsregistret ligger hos styrelsen och följer GDPR regler

Medlemsregistret används bl.a för utskick och för att faktureringen av medlemsavgifterna ska fungera så kostnadseffektivt som möjligt.Vi ber er därför att vänta med inbetalningen av medlemsavgiften tills du får en faktura från oss.

Följande information som vi behöver är:

 1. Namn på medlem
 2. Personnummer
 3. Adress på Herresta
 4. Hemadress
 5. Mobiltelefonnummer
 6. E-postadress

För att underlätta för dig som medlem, erbjuder vi dig några alternativa sätt att lämna ovan information.


Informationen kan lämnas på följande sätt:

 1. Scanna QR-koden ovan och fyll i det formulär som öppnas
 2. Klicka på länken: https://bit.ly/3vnbDd0
 3. Eller maila informationen till herresta.festkommitte@gmail.com

Styrelsen föredrar att informationen lämnas enligt alt 1-2.

/Styrelsen Herresta Festkommitté

De 15 arbetsområden som finns inom området stöder festkommittén vid större fester enligt ett rullande schema. Se pdf till höger. Det finns också en tältgrupp. 

Aktiviteter som arrangeras varje år

Tipspromenad på Påskafton där kluriga frågor kryssas under en lättare promenad genom vår vackra natur.
Läs mer

Valborgsmässoafton samlas de som önskar för att i fackeltåg promenera för att tända majbrasan på parkeringen vid Tomtstugan.
Läs mer​​

Midsommar firas vid Tomststugan och bjuder på dans kring midsommarstången, lekar, café ...
På kvällen ses vi på dansbanan.
Läs mer
 


"Herrestaloppet" är Herrestas egen löpartävling med klasser som passar alla. Självklart får alla i knatteklassen medalj.
Läs mer
 

Rätt svar på påskpromenadens barnfrågor

Tyvärr missades publiceringen av rätt svar på påskpromenadens barnfrågor. Svaren finns i nedanstående dokument.

Festkommittén styrelse
Helena Mökander (ordförande)
Hedi Holm
Maria Burvall, kassör
Charlotte Brindesjö
Katarina Silen

Adjungerad
Mikael Östling, HSF:s representant

Valberedning
Jan Kemvall (sammankallande), 
och Kerstin Magnusson

Ladda ned dokument

Årsstämmehandlingar 2024

Övrigt att ladda ner

Läs mer om de aktiviteter som Festkommittén arrangerar i KALENDARIET  här 

Hyr utrustning av oss !
Bord och stolar
oavsett antal - 300:-
Grill, halvt oljefat  - 150:-

Kontakta Festkommittén