Herresta Festkommitté

En ideell förening - var medlem och stöd vår verksamhet

Herresta Festkommitté är en helt egen ideell förening med organisationsnummer, budget och verksamhetsplan. Vi har ett gott samarbete med Herresta Samfällighetsförening. Vi arbetar FÖR och MED HSF och dess medlemmar och Festkommitténs aktiviteter är öppna för alla boende i Herresta.

Det är Festkommittén som står bakom de årliga arrangemangen. Utöver detta förekommer olika aktiviteter enligt verksamhetsplanen.
Festkommitténs vinster återinvesteras så att de kommer alla HSF medlemmar tillgodo. T.ex inköp av tält, elaggregat mm.

På Herresta Festkommittés första årsstämma 2018 beslöts att HSF medlemmar som betalar minimum 100 kronor till Festkommittén är medlemmar i Herresta Festkommitté. Festkommitténs medlemmar har rösträtt på årsstämman. Bankgiro 532-1146, ange betalningsavsändare och fastighetsbeteckning. 
 

Protokoll

Stöd Festkommitténs arbete
genom att betala in en frivillig avgift. Alla fastigheter som betalar minst 100 kr är medlemmar och har rösträtt på årsstämman. 
Festkommitténs vinster återinvesteras så att det kommer alla HSF medlemmar tillgodo. Nu börjar även avsättningen till en fond för Herresta Tomtområdes 50 års jubileum (år 2024). Läs mer

Herresta Festkommittés medlemsregister och hantering av personuppgifter
De fastigheter inom Herresta Samfällighet som betalar 100:- till Herresta Festkommitté blir per automatik medlemmar i Herresta Festkommitté. För att kunna komma i kontakt med föreningens medlemmar behöver föreningen vissa uppgifter om medlemmarna.
I Herresta Festkommitté är kassören, som väljs på årsmötet, ansvarig för festkommitténs medlemsregister. Endast styrelsen har tillgång till medlemsregistret. I medlemsregistret registreras följande kontaktuppgifter:
Namn
Folkbokföringsadress
Adress och fastighetsnummer i Herresta
Telefonnummer
Mobilnummer
E-post-adress
Kontaktuppgifterna används för kallelser och utskick till årsmöte samt för direktutskick gällande medlemsavgift.
Medlemmar i Herresta Festkommitté kan alltid kontakta kassören via e-post hedi@family-holm.se för att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om medlemmen. Kassören bör också kontaktas om uppgifter i medlemsregistret ska ändras eller tas bort.

De 15 arbetsområden som finns inom området stöder festkommittén vid större fester enligt ett rullande schema. Se pdf till höger. Det finns också en tältgrupp. 

Aktiviteter som arrangeras varje år

Tipspromenad på Påskafton där kluriga frågor kryssas under en lättare promenad genom vår vackra natur.
Läs mer

Valborgsmässoafton samlas de som önskar för att i fackeltåg promenera för att tända majbrasan på parkeringen vid Tomtstugan.
Läs mer​​

Midsommar firas vid Tomststugan och bjuder på dans kring midsommarstången, lekar, café ...
På kvällen ses vi på dansbanan.
Läs mer
 


"Herrestaloppet" är Herrestas egen löpartävling med klasser som passar alla. Självklart får alla i knatteklassen medalj.
Läs mer
 

Festkommittén styrelse
Helena Mökander (ordförande)
Hedi Holm
Maria Burvall, kassör
Charlotte Brindesjö

Adjungerad
Mikael Östling, HSF:s representant

Valberedning
Jan Kemvall (sammankallande), 
och Kerstin Magnusson

Sätt in ditt bidrag till Festkommitténs arbete på Bankgiro 532-1146
ange betalningsavsändare och fastighetsbeteckning.

Ladda ned dokument

Läs mer om de aktiviteter som Festkommittén arrangerar i KALENDARIET  här 

Hyr utrustning av oss !
Bord och stolar
oavsett antal - 300:-
Grill, halvt oljefat  - 150:-

Kontakta Festkommittén