• Våra klubbar

Våra klubbar

Vår samfällighet bygger på principen "äga och använda gemensamt". Detta innebär att allt som styrelsen och samfälliheten gör på samfällighetens mark måste vara i allas intresse.

Samtidigt finns ett antal idéer och intressen som många känner starkt för, men som andra inte alls bryr sig om. Problemet får sin lösning genom att de som har egna idéer bilder klubbar för de intressen som inte är något som alla vill betala för. Grundprincipen för varje klubb är att de som är med i klubben finansierar sin egen verksamhet, inga pengar tas från HSF för att finansiera klubbar.

För närvarande har  vi fyra klubbar på Herresta. Herresta Båtklubb driver två båthamnar som även har gästplatser för gäster till föreningens medlemmar. Inom området finns också Herresta festkommitté som ordnar fester och aktiviteter och Herresta Bevattningsgrupp som ombesörjer orenat vatten för bevattning under sommarhalvåret, samt Norra Bastun, en bastuförening vid norra badet som drivs av en grupp där HSF medlemmar kan ansluta sig.

Det är fritt för alla inom HSF att föreslå en självfinansierad klubb ifall det finns önskemål om att starta upp en aktivitet som många gillar, men inte alla.

Det finns för närvarande fyra klubbar inom HSF

Herresta Båtklubb
Herresta Bevattningsgrupp
Herresta Festkommitté
Norra bastun