Välkommen till Herresta!

Trevligt att Du hittade till Herresta, Södermanlands bästa fritidshusområde, om Du frågar oss! Låt oss berätta.
 

Det började 1974

Officiellt säger vi att vårt område etablerades 1974, men om Du tittar under menyfliken Historieskrivningen så ser Du att tankarna kring Herrestas fritidsområde började minst fem år tidigare, exploateringsavtalet tecknades redan 1969..

Ett halvt sekels utveckling

Under ett halvt sekel hinner ett område utvecklas mycket. Sedan 2003 sker det dessutom inom ramen för en samfällighet, så allt som finns ute på Herresta, förutom fastigheterna, äger vi tillsammans. Vi i det sammanhanget, handlar om 228 fastigheter, där drygt 10% är permanentboende. Att vi är en samfällighet betyder att vi äger och brukar tillsammans, men också att vi hjälps åt med förvaltning och underhåll.

Vägar, vatten, avlopp och Internet
När Du kör mot Herreesta så svänger Du vänster efter allén direkt före infarten till Herresta Gård. Där backen börjar, där börjar också vår privata väg. Vägen är inledningsvis en lite bredare "framkörningsväg" men efter några kilometer kommer Du fram till norra infarten mot Herresa, där börjar vårt fritidshusområde.

Vägarna asfalterades 2015 och det skedde som slutpunkt för ett stort projekt där vår samfällighet fick kommunalt vatten och avlopp, samt Internet via fiber från Telia Öppen Fiber.

Vägarna plogas och sandas för god framkomlighet även vintertid.

Allt annat vi äger tillsammans
Inom samfälligheten finns totalt sju hus med olika funktion, sju hus som vi äger tillsammans. Vi har Tomtstugan med två komplementbyggnader som är vår naturliga samlingspunkt. Vid Tomtstugan finns även en dansbana. Vi har omklädningsrum vid våra två badplatser, ett förrådshus vid den stora båthamnen, samt ett pumphus som tidigare användes för distribution av områdets kranvatten, men som nu används för att distribuera sommarvatten till trädgårdar. Husen sköter vi tillsammans och husens roll i föreningen utvecklar vi allteftersom gamla behov försvinner medan nya behov tillkommer.

Inom föreningen finns en hel del mark som av Lantmäteriet kallas parkmark, men för alla andra så ser det ut som skog. Så om Du gillar att vara ute i skog och mark så finns det fantastiska möjligheter till rekreation på Herresta. Vi har både anlagda promenadstigar och vanliga upptrampade skogsstigar som används flitigt.

Gillar Du närheten till Mälaren och möjlighet till båtliv så lär Du bli mycket förtjust i våra två båthamnar. Vid den större hamnen finns även en boulebana.

Är Du mer intresserad av bad och lek så finns det två badplatser med bryggor och tillhörande omklädningsrum. I anslutning till badplatserna finns även lekplatser samt fotbollsplaner. Vid Norra badet finns även en bastuförening för de som gillar bastubad.

Om Du gillar odling och trädgård är så kan Du ansluta Dig till vår sommarvattenförening som distribuerar mälarvatten i våra gamla vattenledningar.

Bryggplats i båthamnen, sommarvatten till trädgården samt bastuföreningen är klubbar som man ansluter sig till mot avgift. 

I samband med traditionella helger som ex.vis Valborg,  Påsk och Midsommar så arrangerar vår festkommité olika aktiviteter. På Midsommar avslutas festligheterna med dans på vår dansbana.

Gemensamt underhållsansvar
Allt det här fina vi har på Herresta kräver givetvis att vi tillsammans hjälps åt med skötsel och underhåll. En del gör vi på våra arbetsdagar höst och vår, annat görs löpande via många frivilliga insatser, slutligen finansierar vi större insatser via vår årsavgift till föreningen. Allt hålls samman av föreningens styrelse.
 

Välkomstfilm av Michael Östling

Michael Östling har gjort en välkomstfilm som kan ses här.

Vi kan tyvärr inte visa den på hemsidan utan den öppnas i ett nytt fönster och visas med YouTube.