Föreningsstämma

En gång per år, vanligtvis i april, har föreningen sin årsstämma. Samtliga boende i området är välkomna och varje fastighet har en röst. Är ni flera ägare till fastigheten krävs fullmakt vid röstning, se information här till höger.

Kallelse till föreningsstämman sker via e-post till dem som anmält giltig e-post adress, på hemsidan och på anslagstavlorna. Enligt stadgar ska detta ske senast två veckor före föreningsstämman.

Protokoll från föreningsstämman anslås på hemsidan och våra anslagstavlor inom två veckor efter stämman.
 

Protokollet från stämman 2023

Röstning via ombud

OBS
Vid registreringen är det viktigt att du känner till din fastighetsbeteckning

Om ni är flera ägare till fastigheten behövs fullmakt för att företräda övriga fastighetsägare.
Hämta separat information ovan

Anmäl din e-postadress

  • Anmäler du din epostadress här ger du oss rättigheten att skicka information via denna. Enklast för alla.

Direkt länk till 5-årsplanen som även finns under fliken Styrelse.