Inbjudan till medlemsmöte 2024

HSF: s styrelse inbjuder till medlemsmöte för information och diskussion kring tre av styrelsen prioriterade frågor:

  1. Parkvårdsplan. Vad vill vi med vår gemensamma parkmark på ca 35 ha?
  2. Underhållsplan vägar, gemensamhetsanläggning 2 (GA2).
  3. Underhållsplan övrigt, byggnader, stigar mm, gemensamhetsanläggning 3 (GA3).

Syftet är att få ta del av den klokskap som ni som medlemmar besitter samt att bereda frågor inför stämman.

Vi har valt att ha möten två gånger med samma innehåll så att alla som önskar förhoppningsvis ska kunna delta.

Platsen för mötet avgörs av intresse, men om det går kommer vi att träffas i tomtstugan. Man kommer också kunna delta digitalt via Microsoft Teams.

Medlemsmöte 1. 28 januari 2024, kl 10:00-12:00.
Medlemsmöte 2. 11 februari 2024, kl 13:00-15:00. (Möteslänk)


Anmälan sker med formuläret till höger.

Bakgrund

2023 valdes en i stort sett helt ny styrelse att sköta vår gemensamma samfällighet. Utmaningen med att styrelsen saknar historik har varit relativt stor, men det har fungerat, då tidigare ordföranden och ledamöter på ett fint sätt ställer upp när vi i styrelsen behöver hjälp.

Det första vi i den nya styrelsen gjorde var att uppdatera alla de frågor som finns att hantera. Vidare ägnade vi tid åt att finna ut vad en samfällighet är och vad vårt uppdrag som styrelse är. Det kanske kan tyckas självklart men så är inte fallet. Att sköta en samfällighet är mycket tydligt reglerat och det är lätt att det blir tokigt om man inte är bra påläst på lagstiftningen. I föreningens stadgar stipuleras vad HSF:s uppdrag är. Det är att förvalta det syfte samhälligheten har. Syftet i sin tur finner vi i vår senaste förrättning, förenklat GA2 och GA3. Av just det skälet vill vi diskutera nämnda frågor på medlemsmötet.

Styrelsens har skapat en prioriteringslista. Utöver allt löpande som gäller skötsel, akuta händelser, besvara frågor från medlemmar, organisera gemensamma aktiviteter med mera, har vi i styrelsen också arbetat med en del mer långsiktiga frågeställningar, bland annat de som ska diskuteras på medlemsmötet. Andra viktiga långsiktiga frågeställningar är tex viltfrågor, utnyttjande av byggnader, ordning och reda på ekonomin och administrationen, hur ska vi organisera arbetsdagar, hur ska vi öka intresset för att medlemmar arbetar ideellt för föreningen.

Styrelsen tycker det är viktigt att frågor som hanteras på stämman ska spegla vad majoriteten av medlemmarna vill och tycker. Därför hoppas vi att du som medlem ska vilja delta och engagera dig i föreningens arbete.

Vi ser fram emot att träffa dig på medlemsmötet!

Styrelsen

Anmälning

Jag / vi kommer på medlemsmötet.