Arbetsområden

Herresta Samfällighetsförening består av 228 fastigheter för fritidsboende varav ca 30 permanentboende.
Genom 15 arbetslag samverkar de boende kring skötsel av gemensamma områden. Två gånger per år genomförs arbetsdagar inom varje arbetslag.

Arbetsområden

1   Lövnäsvägen 1-13, 2-20


2   Söderängsvägen 22-32, 23-35


3   Söderängsv.1-21, 2-20   samt Zagnerstavägen 1-3


4   Karpvägen 1-17, 2-20


5   Grindstugevägen 11 samt Idvägen 1-5, 2-20


6   Grindstugevägen 1-9, 2 samt Rödinge-vägen 3, 2-14


7   Kummelvägen 31-39, 28-38


8   Kummelvägen 15-27, 16-26


9   Hagstugevägen 8-14, samt  Kummelvägen 1-13, 2-14


10 Sikvägen 2-16, 1-11


11 Trollskogsvägen 14-30, 9-15


12 Trollskogsvägen 1-7, 2-12, samt Hagstugevägen 1-5, 6


13 Sikvägen 13-15, 18-20 samt Prästhällsvägen 1-17, 4-22


14 Spiggvägen 1-3, 2-6, samt Prästhällsv.21-29, 24-32


15 Prästhällsv.31-37, 34-50