Arbetsområden

Herresta Samfällighetsförening består av 228 fastigheter för fritidsboende varav ca 30 permanentboende.

Vi har under många år haft 15 arbetslag som samverkat kring skötsel av gemensamma områden. Två gånger per år har arbetsdagar genomförs inom varje arbetslag.

Den organisationen är nu under omprävning i en arbetsgrupp med represantation av arbetsledare från såväl norra som södra delen av Herresta, under ledning av styrelsen. Anledningen till omprövningen är att arbetsbelastningen på de olika arbetslagen blivit så olika, samtidigt som vi behöver få fler saker gjorda, förutom städning. Förhoppningsvis finns första versionen av en ny organisation klar till arbetsdagen våren 2024.

Arbetsområden

1   Lövnäsvägen 1-13, 2-20


2   Söderängsvägen 22-32, 23-35


3   Söderängsv.1-21, 2-20   samt Zagnerstavägen 1-3


4   Karpvägen 1-17, 2-20


5   Grindstugevägen 11 samt Idvägen 1-5, 2-20


6   Grindstugevägen 1-9, 2 samt Rödinge-vägen 3, 2-14


7   Kummelvägen 31-39, 28-38


8   Kummelvägen 15-27, 16-26


9   Hagstugevägen 8-14, samt  Kummelvägen 1-13, 2-14


10 Sikvägen 2-16, 1-11


11 Trollskogsvägen 14-30, 9-15


12 Trollskogsvägen 1-7, 2-12, samt Hagstugevägen 1-5, 6


13 Sikvägen 13-15, 18-20 samt Prästhällsvägen 1-17, 4-22


14 Spiggvägen 1-3, 2-6, samt Prästhällsv.21-29, 24-32


15 Prästhällsv.31-37, 34-50