Allmänt HSF

Karta över tomter och allmänningar Karta över tomter och allmänningar

Herresta samfällighetsförening består av 228 fastigheter för fritidsboende varav ca 30 permanentboende. Genom 15 arbetslag samverkar de boende kring skötsel av gemensamma områden. Två gånger per år genomförs arbetsdagar inom varje arbetslag. Föreningens fastigheter är ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
De flesta fastugheterna är anslutna till fiber.


I ett samarbete med två andra samhällighetsföreningar underhålls föreningens vägar. Snöplogning och sandning sker vintertid.
 

Inom området finns två bad, två fotbollsplaner samt en boulebana. Vi har en gemensam tomtstuga och i dess anslutning en dansbana.

Herresta Båtklubb driver båthamnen som även har gästplatser för gäster till föreningens medlemmar.
Inom området finns också föreningarna Herresta festkommitté som ordnar fester och aktiviteter inom området och Herresta bevattningsgrupp som ombesörjer orenat vatten för bevattning under sommarhalvåret. Det finns även en bastu vid norra badet som drivs av en grupp där HSF medlemmar kan ansluta sig.

Våra lekplatser underhålles och besiktigas regelbundet.

Rutschbanarna har fallskydd och gångstigar på sidan 
Samtliga lekredskap med betongfundament som infästning har  fallskydd i form av ringgummimattor monterade över fundamenten och EU sand är påfylld över.
(EU sand är en speciell sand som kan användas som fallskydd på plana ytor runt lekredskap)
Gungorna har fallområde och EU sand.

Anmäl i formuläret nedan om du ser något som behöver åtgärdas.
Vi önskar utöka lekplatserna med fler lekmöjligheter och tar gärna emot tips och önskemål.

Senaste besiktningen genomförades i oktober 2021.

Anmälan om fel eller önskad åtgärd lekplatserna

  • (max 50 MB)

Hunder förbjudna på våra badplatser under sommarsäsong

Enligt stämmobeslut är hundar inte välkomna på badplatserna vid norra och södra badet under badsäsong (dvs. när badbryggorna är i).
Vänligen respektera detta.

Det är självklart tillåtet att promenera förbi badplatsen med hund utan att stanna.

Läs om de olika arbetsområdena här

 Herresta Samfällighetsförening 
Organisationsnummer: 717906-9252

  Föreningens konto

Använd HSF Bankgiro 5065-5414 när du betalar årsavgiften

Vi har fyra anslagstavlor inom området
Vi har fyra anslagstavlor inom området

Anmäl ny eller ändrad epostadress.

Om du/ni anmäler epostadresser så kommer vi att skicka fakura samt kallelse till föreningsstämman med e-post. 

PROBLEM - SOPSKÅP
Tyvärr har vi i år haft problem med överfulla kärl i sopskåpen.
Här är några tips för att undvika detta;

  • kasta in påsarna så långt in som möjligt
  • glas lämnas på återvinnings-stationerna inte i sopkärlen
  • undvik att lägga i tidningar under juli-augusti då det är mycket sopor 
  • komprimera så mycket som möjligt t.ex vinboxar
För att alla ska kunna hjälpa till kommer vi att förse sopskåpen med en "pinne" att trycka bak påsar med när det är fullt längst fram. Inför vintern kommer vi även att ställa dit en snöskyffel.
TACK FÖR ATT VI ALLA HJÄLPS ÅT!