• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Föreningsstämman - vi kommer kalla till stämma i november. Återkommer med mer information.
 
Några faktorer som styrelsen förhåller sig till vid beslut om att genomföra stämman;

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Den höga snittåldern för de medlemmar som brukar delta vid stämman
  • En tidigare dom i Tingsrätten fastslår att ordinarie föreningsstämma kan hållas utanför det av stadgarna angivna ramarna om det råder extra ordinära omständigheter. Styrelsen bedömer att rådande kris är en sådan extra ordinär omständighet.
  • Det är inte tillåtet att genomföra stämman digitalt.
  • Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna skickas ut senast 2 veckor innan stämman.

Styrelsen åtar sig att arbeta vidare enligt de premisser som fastställdes vid ordinarie föreningsstämma 2019 då sittande styrelse valdes.

Stämmorna för Festkommittén och Bevattningsvatten kommer anpassas till HSF stämma


Stort TACK !
Närmare 200 medlemmar har betalat in den frivilliga medlemsavgifter!
 

Enligt våra stadgar ska medlemsavgiften fastställas vi en årlig föreningsstämma innan utdebitering. Som underlag finns budget och verksamhetsplan. Eftersom vi nu skjutit på föreningsstämman kan vi inte fakturera medlemsavgiften till rätt belopp och inte heller kräva en betalning. Däremot kvarstår behovet av intäkter för den löpande verksamheten.

Styrelsen har därför beslutat att skicka ut fakturor till samtliga medlemmar med förfrågan om förskottsinbetalning av ett belopp motsvarande avgiften förra året. Vi är tacksamma om du/ni betalar 2.400 kronor enligt den faktura som skickas ut (till alla med fungerande mailadress). Betalning ska ske till bankgiro 5065-5414 och det är viktigt att ange fastighetsbeteckning och namn. Vid kommande utdebitering efter ordinarie stämma dras inbetalt belopp av från beslutad avgift.

Har du anmält dig till nya medlemsregistret?
De medlemmar som anmält sig till nya medlemsregistret får kallelse till föreningsstämman och faktura på årsavgiften via mail. 
Anmäl dig här

Kommande aktiviteter

Pga Covid 19 genomför inte arbetsledarträffen i höst. Arbetsledarna kommer att få skriftlig information från styrelsen

After work - inställt i höst

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk