• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Protokoll från föreningsstämma HSF
2020 och 2021 finns att ladda ned samt läsa
här

Inbetalning av avgiften för 2021 (och ev 2020)
Vi kommer att skicka ut fakturor, men de är tyvärr försenade.
Sista betalningsdag är därför framflyttad till 31 augusti.
Det går utmärkt att betala in redan innan fakturan kommit. Du hittar avgiften för 2021 och bankgironummer nedan. Viktigt att ange fastighetsbeteckning!
För de som inte betalat in den frivilliga avgiften på 2 400 kr för 2020 gäller att även den avgiften ska betalas före 31 augusti.
Tack på förhand!

Avgiften för 2021 beslutades på Föreningsstämman
 

GA 2, vägar utförande och drift                     Belopp per andel
Bebyggd tomt                                                            1 950,00   
Obebyggd tomt                                                             487,50   
GA 3, allmänningar, bad mm                         Belopp per andel 
 Alla fastigheter                                                          1 950,00  
 
TOTALT GA 2 och GA 3                               Belopp per andel 
För medlem med fastighet på tomten                         3 900,00   
För medlem med obebyggt tomt                                 2 437,50   

För de som angivit aktuell e-postadress till det nya medlemsregistret  
kommer faktura att skickas via mail.   
Medlem har skyldighet betala in avgift även om inte faktura är skickad.
Betalning ska ske till HSF Bankgiro 5065-5414, senast 31 augusti.

OBS viktigt att ange fastighetsbeteckning
    

KALLELSE

Årsmöte Båtklubben
8 augusti kl 10.00
Dansbanan Tomtstugan


Läs mer och ladda ned dokument

Stöd Festkommitténs arbete
genom att betala in en frivillig avgift. Alla fastigheter som betalar minst 100 kr är medlemmar och har rösträtt på årsstämman. 
Festkommitténs vinster återinvesteras så att det kommer alla HSF medlemmar tillgodo. Nu börjar även avsättningen till en fond för Herresta Tomtområdes 50 års jubileum (år 2024). Läs mer

Verksamhetsrapport Jakt och viltvård 2020 
Läs den här 


Tillåter du jakt från din tomt?

Jaktlaget ska inventera vilka tomter som kan vara lämpliga att vid behov bedriva jakt ifrån. Först behövs tillstånd från fastighetsägaren.
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomtanmäler du det här på hemsidan

OBS 
VIktigt information - Bevattningsvattnet

Vi måste vattna smartare - vattnet räcker inte i värmen ! läs mer

Avgiften för Bevattningsvatten oförändrad 400 kr, betala innan 31 maj. Läs mer

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer
 

LÄS MER om parkvård - UPPDATERAD INFORMATION

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk