• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Festkommittén och Bevattningsgruppen håller sina årsmöten
utomhus vid Tomstugan, söndagen 25 april kl 14.00 o 14.30. Glöm inte ANMÄLA er via hemsidan eller mail
Läs mer  Festkommittén     Bevattningsgruppen
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster. Om fler anmäler deltagande än vad rekommendationen föreskriver kommer Du bjudas in via länk och kan vara med på det sättet.

Föreningsstämma HSF
Vi hoppas kunna genomföra HSF stämmor 2020 samt 2021 fysiskt, utomhus vid Tomstugan, söndagen den 27 juni 2021 och återkommer med mer information.

Sommarvattnet
kommer att startas upp på städdagen 24/4 och stängas av dagen efter höstens städdag 10/10.
Var vänliga och stäng era kranar för sommarvatten innan 24/4 så slipper vi gå runt och stänga dessa.


Tillåter du jakt från din tomt?

Jaktlaget ska inventera vilka tomter som kan vara lämpliga att vid behov bedriva jakt ifrån. Först behövs tillstånd från fastighetsägaren.
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomtanmäler du det här på hemsidan

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun har ändrat sina eldningsveckor och tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer
Styrelsen har varit i kontakt med kommunen och vi har tillåtelse att i vår även elda under tidigare eldningsveckor dvs vecka 16-18.

LÄS MER om parkvård - UPPDATERAD INFORMATION

Återställande efter gallring.
Gallring är utförd inom område 3 i Parkvårdsplanen. Tyvärr har det uppkommit markskador på stigen vilket planeras att åtgärdas på städdagen den 24 april genom arbetsinsats från närliggande arbetsområden. Grus kommer att läggas ut på den skadade delen samt de delar av stigen som sedan tidigare saknar grus. Där det behövs kommer leran återställas via maskin.

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk