• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de oika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Viktigt med ditt tillstånd för jakt från tomt

VIll du ge jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs, förutom de två kameror som köpts in, en inventering av vilka tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Det är inte möjligt från alla tomter pga den säkerhet som måste iakttas.
Jaktlaget har fått i uppdrag att genomföra denna inventering. Vid arbetsledarträffen ombads arbetsledarna att samla in tillstånd från alla fastighetsägare som tillåter besök på tomten av jägarna samt vid behov jakt från tomten. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl snarast till din arbetsledare om du ger tillstånd till jakt från din tomt, om du inte redan gjort det. 

De senaste dagarna har ytterligare 3 vildsvin skjutits vid åteln. (14 november)

Jakt på vildsvin inom tomtområdet
För att begränsa vildsvinens närvaro kommer jaktlaget att bedriva flera jakter med hund under hösten i samarbete med Fredric Paus. 
Dessutom används våra kameror vid olika platser efter rapporterad information.
Kom ihåg att det är mycket viktigt att alltid anmäla syn av vildsvin till jaktlaget. 

Parkvård - för större karta klicka på bilden

Styrelsen har för föreningens räkning köpt in 2 stycken kameror som vid behov kan sättas upp på de platser där vildsvinen brukar vistas. Jaktlaget får då information om vilken tid som vildsvinen kommer vilket underlättar att vara på plats vid rätt tillfälle.

Bevattningsvattnet är nu avstängt för säsongen.

Nu sitter nya skyltar vid våra badplatser. Det är tillåtet att parkera personbil inte husbil eller husvagn.
Nu sitter nya skyltar vid våra badplatser. Det är tillåtet att parkera personbil inte husbil eller husvagn.

Parkvård
Vi fortsätter den påbörjade gallringen för att parkområdena ska må bättre samt som en del av vår viltvård dvs att försvåra för vildsvin att bo inom området.
Herresta Godsförvaltning genomför gallringen, i samråd med HSF styrelse, i etapper över flera år.
Prioriteringsordning framgår av kartan.
Område 2 gallras under 2019-2020.

Har du anmält dig till nya medlemsregistret?
De medlemmar som anmält sig till nya medlemsregistret får kallelse till föreningsstämman och faktura på årsavgiften via mail. 
Anmäl dig här

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk  

PROBLEM - SOPSKÅP
Tyvärr har vi i år haft problem med överfulla kärl i sopskåpen.
Här är några tips för att undvika detta;

  • kasta in påsarna så långt in som möjligt
  • glas lämnas på återvinnings-stationerna inte i sopkärlen
  • undvik att lägga i tidningar under juli-augusti då det är mycket sopor 
  • komprimera så mycket som möjligt t.ex vinboxar
För att alla ska kunna hjälpa till kommer vi att förse sopskåpen med en "pinne" att trycka bak påsar med när det är fullt längst fram. Inför vintern kommer vi även att ställa dit en snöskyffel.
TACK FÖR ATT VI ALLA HJÄLPS ÅT!