• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 


Stort TACK ! - närmare 200 medlemmar har betalat in den frivilliga medlemsavgifter! 

Enligt våra stadgar ska medlemsavgiften fastställas vi en årlig föreningsstämma innan utdebitering. Som underlag finns budget och verksamhetsplan. Eftersom vi nu skjutit på föreningsstämman kan vi inte fakturera medlemsavgiften till rätt belopp och inte heller kräva en betalning. Däremot kvarstår behovet av intäkter för den löpande verksamheten.

Styrelsen har därför beslutat att skicka ut fakturor till samtliga medlemmar med förfrågan om förskottsinbetalning av ett belopp motsvarande avgiften förra året. Vi är tacksamma om du/ni betalar 2.400 kronor enligt den faktura som skickas ut (till alla med fungerande mailadress). Betalning ska ske till bankgiro 5065-5414 och det är viktigt att ange fastighetsbeteckning och namn. Vid kommande utdebitering efter ordinarie stämma dras inbetalt belopp av från beslutad avgift.


Hunder förbjudna på våra badplatser

Enligt stämmobeslut är hundar inte välkomna på badplatserna vid norra och södra badet.

Vänligen respektera detta och lämna hunden hemma eller promenera snabbt förbi badplatsen utan att stanna

Hela Herresta bakars designtävling

I år så anordnar vi i Herresta en baktävling för barn och ungdomar. Tävlingen är i samma stil som programmet Hela Sverige Bakar. Herrestas baktävling går ut på att designa den snyggaste gräddtårtan med hjälp av ett skafferi som innehåller ingredienserna till tårtorna. Tävlingen genomförs antingen i lag eller enskilt. Alla tävlande lag måste ta med sig egna bakredskap, elvispar, bunkar, uppläggningsfat, och andra tillbehör som önskas.

Lördagen 18 juli - ladda ned information via pdf här till höger.   Obs - anmälan krävs.   

        Södra badet nu rustat för sommaren !

FARTHINDER på plats
Ny åtgärd för att sänka farten på våra vägar!

Det har under flera år varit ett bekymmer att fordon framförs för fort på våra vägar.
Styrelsen har därför låtit installera fasta farthinder vid 5 platser; Hagstugevägens början, Prästhällsvägen innan backen, Kummelvägen mitt på sträckan samt vid Zagnerstavägen och Söderängsvägen.
Åtgärden kommer att utvärderas och ev utökas med fler platser längre fram.

Datum för Föreningsstämman 2020 kan ej fastställas i nuläget
 
Styrelsen kommer att kalla till stämma så snart det är möjligt, förhoppningsvis under sommaren. Några faktorer som styrelsen förhåller sig till vid beslut om stämman;

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Den höga snittåldern för de medlemmar som brukar delta vid stämman
  • En tidigare dom i Tingsrätten fastslår att ordinarie föreningsstämma kan hållas utanför det av stadgarna angivna ramarna om det råder extra ordinära omständigheter. Styrelsen bedömer att rådande kris är en sådan extra ordinär omständighet.
  • Det är inte tillåtet att genomföra stämman digitalt.
  • Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna skickas ut senast 2 veckor innan stämman.

Styrelsen åtar sig att arbeta vidare enligt de premisser som fastställdes vid ordinarie föreningsstämma 2019 då sittande styrelse valdes.

Stämmorna för Festkommittén och Bevattningsvatten kommer anpassas till HSF stämma

Senaste nytt - Festkommittén

Vi planerar att genomföra aktiviteter utomhus

15/7 Berättarkväll vid Tomtstugan. Holger Everitt om “Nordisk mytologi”

18/7 “Barn på Herresta bakar” på dansbanan.

 Läs mer genom att ladda upp dokumenten

Avgiften för bevattningsvatten är oförändrat 400 kr
läs mer

Har du anmält dig till nya medlemsregistret?
De medlemmar som anmält sig till nya medlemsregistret får kallelse till föreningsstämman och faktura på årsavgiften via mail. 
Anmäl dig här

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk