• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras.
Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Hjärtstartare på plats !
Du hittar våra två hjärtstartare vid Tomtstugan samt vid Båthamnen.

Till sommaren kommer det också finnas en hjärtstartare vid Södra badet.  

Utbildning Hjärtstartare – välkommen att delta!
Styrelsen kommer erbjuda en onlineutbildning. Vill du delta så maila till helenegranstam@outlook.com så vi vet hur stort intresset är.

Innehåll i utbildningen är följande: 

  • När behöver man använda en hjärtstartare? 
  • Genomgång av ”kedjan som räddar liv”. 
  • Vilka åtgärder ska vidtas vid hjärtstopp och varför är det viktigt att agera snabbt.  
  • Genomgång av hjärt-lungräddning på en vuxen person. Vad gör man, hur gör man och varför? 
  • Demonstration av den hjärtstartare som finns på samfälligheten
  • Frågestund där instruktören besvarar deltagarnas frågor.  

Utbildningen sker i mötesprogrammet Zoom och man kopplar upp sig via smartphone, dator eller surfplatta. Ni kommer få instruktioner och länken till utbildningen ca 1 vecka innan kursen. 
 

Jaktledaren rapporterar - rapportera du med...
Under september/oktober har jaktlaget skjutit fyra vildsvin.
Det är fortfarande viktigt att anmäla syn eller spår av vildsvin så att jaktlaget får information om hur vildsvinen rör sig. Det underlättar jaktlagets insatser. anmäl här

Lekplatserna är godkända 
Fokusgruppen i styrelsen med ansvar för lekplatserna rapporterar att båda lekplatserna nu är underhållna och att de klarat årets besiktning. Fritt fram att leka vidare!
Om något på lekplasterna behöver åtgärdas eller om du har idéer till ny lekutrustning är fokusgruppen tacksamma om du hör av dig här 

Nya skyltar
för att minska obehörig trafik


Nu sitter det nya skyltar på fyra platser; Infarten mot norra området, Grindstugevägen, Söderängsvägen samt Lövnäsvägen.
De är uppsatta för att minska obehörig trafik i området.
T.ex husbilar och bilar med båtvagnar som ska nyttja båtrampen. Skyltarna gör det enklare att tala med dem som överträder då vi kan hänvisa till skyltarna.

 


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

Granbarkborre...
En gran som drabbas av granbarkborre behöver tas ned.
Anmäl till styrelsen om du upptäcker en gran med granbarkborre på våra allmänningar. TACK!

Ytterligare vägbulor till våren
Styrelsen har fått in flera förslag på platser. Vi planerar nu för ytterligare 9 st
och återkommer med mer information.
Vi ber återigen om att sänka hastigheten inom området. 

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer
Styrelsen kommer att ansöka om dispens för eldning på städdagen 23 april. Vi återkommer med information.
 

LÄS MER om parkvård - UPPDATERAD INFORMATION

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk