• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de oika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Föreningsstämman 2020 framflyttad
datum kan ej fastställas i nuläget
 
I det rådande Coronaläge vi befinner oss i har styrelsen beslutat att föreningsstämman inte kan genomföras på det tidigare planerade datumet dvs 26 april 2020 och inte heller inom stadgarnas krav på stämma inom april månad.

Några faktorer som styrelsen har förhållit sig till;

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Den höga snittåldern för de medlemmar som brukar delta vid stämman
  • En tidigare dom i Tingsrätten fastslår att ordinarie föreningsstämma kan hållas utanför det av stadgarna angivna ramarna om det råder extra ordinära omständigheter. Styrelsen bedömer att rådande kris är en sådan extra ordinär omständighet.
  • Det är inte tillåtet att genomföra stämman digitalt.

 
Styrelsen åtar sig att arbeta vidare enligt de premisser som fastställdes vid ordinarie föreningsstämma 2019 då sittande styrelse valdes.
 

När blir det stämma?
Styrelsen hoppas att föreningsstämman kan genomföras under sommaren och att likviditeten i föreningen därmed inte äventyras. Skulle det dra ut in på hösten kan det bli aktuellt med frivillig inbetalning av medlemsavgiften och vi återkommer då med hur detta ska gå till.
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna skickas ut senast 2 veckor innan stämman.

Vad gäller för vårens arbetsdag med anledning av covid-19?

  • Arbetsledarträffen den 13 april ställs in 
  • Vårens arbetsdag genomförs i arbetsområdena vid valfri tidpunkt som arbetsledarna på respektive område fastställer. Oavsett när vårens arbetsdag genomförs kommer föreningen ersätta utlägg för mat o dryck enligt gällande praxis. Det är även möjligt att låna utrusning genom maskinansvarig enligt överenskommelse. 
  •  Det kommer naturligtvis vara så att vissa arbetsområden väljer att helt ställa in vårens arbetsdag

     

Den siste Torparen


Helena och Lotta i Festkommittté har träffar Stig Eriksson vars familj var de sista som bedrev jordbruk på torpet Toresunds Huvud (vår Tomtstuga)
Du kan kan läsa berättelsen och hitta fina bilder här

Styrelsen har låtit ett företag genomföra en säkerhetsbesiktning av våra lekplatser.
Vi kommer att åtgärda en del brister och förbättra säkerheten enligt plan. Det som var akut var rutschbanorna på båda baden. Den på norra badet krävde en åtgärd som kunde genomföras snabbt och den är därför ok att använda. Rutschkanan på södra badet behöver en mer omfattande insats och är pga att den är utdömd inte möjlig att använda tillsvidare.

VIll du ge jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs, förutom de två kameror som köpts in, en inventering av vilka tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Det är inte möjligt från alla tomter pga den säkerhet som måste iakttas.
Jaktlaget har fått i uppdrag att genomföra denna inventering. Vid arbetsledarträffen ombads arbetsledarna att samla in tillstånd från alla fastighetsägare som tillåter besök på tomten av jägarna samt vid behov jakt från tomten. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl snarast till din arbetsledare om du ger tillstånd till jakt från din tomt, om du inte redan gjort det. 

Har du anmält dig till nya medlemsregistret?
De medlemmar som anmält sig till nya medlemsregistret får kallelse till föreningsstämman och faktura på årsavgiften via mail. 
Anmäl dig här

Sommarvattnet kommer att sättas igång under eftermiddagen Påskdagen 12 april.
Vi ber er alla att kolla frånvarande grannars utkastare så vi slipper onödigt läckage.
Som vanligt kommer det att vara mycket luft i ledningarna och det kommer att ta tid innan ni som bor långt ifrån vattenverket får vatten så ha tålamod.

Även föreningsstämmorna för Festkommittén och Bevattningsvatten
kommer att flyttas fram.

Bryggiläggning
på långfredagen klockan 14.00
Norra badet. Alla hjärtligt välkomna att hjälpa till!
Hälsar 
Badansvariga
Holger och Sven

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk