• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de oika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

       Bryggorna ska läggas i vid Södra badet 
                     Lördagen den 1 juni kl 10.00
            Vi behöver vara många frivilliga krafter. Välkommen!

Anmäl alltid när du sett vildsvin
Det är mycket viktigt att anmäla när du ser vildsvin inom området - det hjälper jaktlaget att förstå hur vildsvinen rör sig och planera för framgångrik jakt anmäl här

Faktura på medlemsavgiften via mail?
De medlemmar som anmält sig till nya medlemsregistret får faktura på årsavgiften via mail. Anmäl dig här

Dags att betala medlemsavgifter till HSF
Vid föreningsstämman beslutades om avgifter enligt bilaga 8. (ladda ned här)
För medlem med fastighet på tomten                 2 400   
För medlem med obebyggt tomt                         1 500   

Stadgarna anger att avgiften ska vara betalt senast 31 maj. 
För de som angivit aktuell e-postadress till det nya medlemsregistret  kommer faktura via mail.
Medlem har skyldighet betala in avgift även om inte faktura är skickad.
 
Betalning ska ske till HSF Bankgiro 5065-5414
OBS viktigt att ange fastighetsbeteckning

Protokoll Föreningsstämma HSF 
ladda ned här
Protokoll Festkommitténs föreningsstämma
ladda ned här
Protokoll Bevattningsgruppen föreningsstämma 
ladda ned här
Protokoll Herresta Båtklubb årsmöte

ladda ned här

Pelargondag 

Lördagen den 11 maj fick medlemmar från Herresta samfällighet mycket lärdom om Pelargoner. Hur man sköter om dem och tar sticklingar mm. Ägaren Cecilia Burge på Solåkers Handelsträdgård var värd för eventet.

Bevattningsvatten           ny avgift
Avgiften 2019   400 kr

Läs mer 

Området kring Tomtstugan utvecklas
Nu pågår arbetet med att utveckla tomtstugan till en ännu mer användbar gemensam samlingsplats för oss alla på Herresta.
I en första etapp har ytan mellan fotbollsplanen och dansbanan öppnats upp genom att ta ned sly och nu ska marken göras slät samtidigt som det blir en mindre sluttning för att stoppa bollar från fotbollsplanen. Även ytan mellan tomtstugan och de två förrådsbyggnaderna ska framöver kunna användas bättre och nu pågår arbetet med att fylla ut och jämna ut ytan. Dessutom har en del sly tagits bort för att öppna upp mot vattnet.

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk