• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de olika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Fakturor för avgiften 2021 har nu gått ut med e-post
Om du redan betalt in årets avgift har vi registrerat detta och du behöver inte kontakta styrelsen.
Du hittar avgiften för 2021 här
För dig som inte betalat in den frivilliga avgiften på 2 400 kr för 2020 kommer separat faktura.
Tack för er förståelse beträffande de försenade fakturorna.

Höstens städdag genomförs den 16 oktober.
Samling inom respektive arbetslag kl 10.00.
Meddela arbetsledaren inom ditt arbetsområde om du inte kan delta så får du uppgifter att utföra vid annat tillfälle.
Alla behöver bidra för att hålla vårt tomtområde fint.
Arbetsledarträffen genomförs den 3 oktober. Se kalendariet.

Nya skyltar
för att minska obehörig trafik

Nu sitter det nya skyltar på fyra platser; Infarten mot norra området, Grindstugevägen, Söderängsvägen samt Lövnäsvägen.
De är uppsatta för att minska obehörig trafik i området.
T.ex husbilar och bilar med båtvagnar som ska nyttja båtrampen. Skyltarna gör det enklare att tala med dem som överträder då vi kan hänvisa till skyltarna.

 

Ytterligare vägbulor
Skapande av nya vägbulor ske till våren. Styrelsen önskar förslag på platser som är lämpliga. 
Vi ber återigen om att sänka hastigheten inom området. Då det framkommit att anlitade hantverkare ofta kör för fort ber vi också om att påtala detta för hantverkare och andra besökare. 


Jaktsäsong igen 

Jaktlaget kommer vid ett antal tillfällen under de närmsta veckorna att bedriva jakt på råbock inom tomtområdet. Start morgonen måndagen den 16 aug.

Jakten kommer bedrivas som vakjakt alternativt smygjakt på områdets allmänna ytor. Jaktlaget kommer av säkerhetsskäl att bedriva denna jakt på tidiga mornar från det att gryningen startar innan solens uppgång och några timmar fram på morgonen. Om ni är uppe tidigt och ute på promenad och ser en jägare så sök ögonkontakt med denne och fortsätt sedan den väg ni tänkt gå. Vi tar full hänsyn till att ni ska kunna röra er fritt inom området.
Med önskan om en fortsatt skön sommar!
Per Ivar Trostemo
Jaktledare


Tillåter du jakt från din tomt?
Jaktlaget kan vid behov bedriva jakt ifrån en tomt som lämpar sig för det om fastighetsägaren gett tillstånd. 
Om du tillåter att jaktlaget bedriver jakt från din tomt så anmäler du det här på hemsidan

När kan vi elda trädgårdsavfall?
Strängnäs kommun tillåter eldning under veckorna 13-15 på våren och
41-43 på hösten. Läs mer
 

LÄS MER om parkvård - UPPDATERAD INFORMATION

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk  

Verksamhetsrapport
Jakt och viltvård 2020 

Läs den här 

Protokoll från föreningsstämma HSF
2020 och 2021 finns att ladda ned samt läsa
här