Herresta Båtklubb

Uppdatering av medlemsregistret för Herresta Båtklubb

Styrelsen behöver aktuella kontaktuppgifter för klubbens medlemmar för e-faktureringen av medlemsavgifter, kallelser till medlemsmöten och arbetsdagar samt löpande information från styrelsen. Kontaktuppgifterna kan uppdateras enligt nedan.

Klicka på nedanstående länk som öppnar formuläret som ska fyllas i.

https://bit.ly/3Q9aNG9

Medlemmar i Herresta Samfällighetsförening har rätt att förvärva dispositionsrätt eller hyra båtplats i Herresta båtklubb. I båda fallen blir man också medlem i båtklubben.

Klubben har två hamnar med totalt 123 båtplatser samt 5 gästplatser. Gästplatserna kan disponeras för tillfällig förtöjning av gäster till medlemmar i Herresta samfällighetsförening.

Bastuhamnen ligger i området mellan Norra och Södra tomtområdet med infart från Grindstugevägen. Den mindre hamnen, Lövnäsviken, ligger nedanför Lövnäsvägen.

Båtklubben är registrerad i Svenska båtunionen och Mälarens båtförbund.

Intresserad av båtplats? Kontakta i så fall styrelsen.

Dispositionsrätt kan förvärvas från annan medlem i båtklubben eller direkt från båtklubben beroende på tillgång. På båtklubbens anslagstavlor finns det möjlighet att anslå intresse för köp av dispositionsrätt från befintlig medlem. All uthyrning av båtplatser sker genom styrelsens försorg.

Styrelsen Herresta Båtklubb


Ordförande                                   Stefan Holm                          holmstefan50@gmail.com
Kassör                                           Ulrik Améen                          ulrik.ameen@home.se
Sekreterare                                   Sune Nemlander                   snemlander@gmail.com               Hamnkapten Bastuhamnen        Bo Lundborg                         bo@lundborg.nu
Hamnkapten Bastuhamnen        Joakim Brindesjö                  joakim.brindesjo@gmail.com

Hamnkapten Lövnäsviken          Olle Johansson                     ollejohansson27@hotmail.com  

Kontakta styrelsen för Båtklubben

Ladda ned dokument

          Årsmötet 2022

          Övriga dokument