Herresta Bevattningsgrupp

Från och med lördagen den 1/10 kommer sommarvattnet att vara avstängt.
2023 kommer vattnet att åter släppas på 1/5 och stängas av 30/9.

Orenat Mälarvatten i gamla vattennätet under sommaren

Bevattningsgruppens verksamhet inom Herresta Samfällighetsförening drivs av en idéell förening; Herresta Bevattningsgrupp.
Vår vision är att kunna ha igång bevattningsvattnet mellan vårens och höstens städdagar.

 

Avgiften för bevattningsvattnet är oförändrat 400 kr för 2022. 
Bevattningsgruppen har ett bankgironummer, där avgiften för sommarvattnet ska sättas in.
Bg 5094-1897.
Avgiften ska vara betald senast 31 maj.

Till vårt sommarvatten där vi använder oss av det gamla vattenledningssystemet finns det ett antal avstängningsventiler. De ser i regel ut som på bilden, men vi har själv sett att locket saknas på några ställen.

Stäng inte dessa ventiler! Det kan innebära att era grannar blir utan sommarvatten om flera ventiler stängs.

Att stänga en ventil löser heller inga problem med eventuellt läckage vid en enskild fastighet. Vattensystemet är gjort så att om en ventil stängs så matas vattnet från ett annat håll. Det vill säga ”rundmatning”

Vi har anlitat Blomkvist rör för arbeten på vattensystemet. De har tillgång till karta över ledningssystemet och vet därför vilka ventiler som ska stängas vid en eventuell reparation av ventiler tillhörande fastigheterna.

Vid eventuella läckage, kontakta någon i Herresta Bevattningsgrupp, men stäng inga ventiler, tack.

  Organisation

Ordförande               
Mikael Carsson   telefon     070-518 06 30
                 E-post   mikael0630@gmail.com
Kassör                              Fredrik Högstedt
Ledamot                           Jan Hellström

Driftansvarig                    Thomas Lindblad

Kontaktperson inom HSF
Ordförande i HSF             Jesper Johansson

Ladda ned kontaktlista nedan

     Ladda ned dokument