Herresta Bevattningsgrupp
 

Orenat Mälarvatten i gamla vattennätet under sommaren

Bevattningsgruppens verksamhet inom Herresta Samfällighetsförening drivs av en idéell förening; Herresta Bevattningsgrupp.
Vår vision är att kunna ha igång bevattningsvattnet mellan vårens och höstens städdagar.

 

Viktig information !
Till er som använder bevattningsvattnet i Herresta

När vädret nu är härligt och varmt vill naturligtvis alla som kan sköta om trädgården och vattna det som behöver vattnas. Tyvärr klarar just nu inte vårt vattenverk att pumpa ut vatten i ledningsnätet i samma takt som vattnet förbrukas och den reservoar som finns riskerar att tömmas. Vi kommer därför behöva stänga ner vatten produktionen under några timmar vissa dagar. 
 För att vattnet framöver ska räcka till alla behöver vi hjälpas åt att vattna smartare och då tillsammans spara vatten och viktigast, se till att det räcker till alla. 

Tips på hur du får en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt:
Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon eller på kvällen och undvik att vattna när det är som varmast så att inte vattnet dunstar bort. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen. 
Spara regnvattnet från stuprör i en tunna och använd det för vattning.
Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
Låt gräsmattan vara. Den återhämtar sig efter långvarig torka. 
Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
Bra att veta:
En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. Använd timer eller motsvarande som stänger av vattenspridare när du vattnat. 
 
Vattengruppen bevakar vattenförbrukningen kontinuerligt och hoppas våra smarta tips ska hjälpa till så att det finns bevattningsvatten när du behöver det. 
 
Trevlig sommar Mikael ordf. Vattengruppen

Avgiften för bevattningsvattnet är oförändrat 400 kr för 2021. 
Bevattningsgruppen har ett bankgironummer, där avgiften för sommarvattnet ska sättas in.
Bg 5094-1897.
Avgiften ska vara betald senast 31 maj.

Till vårt sommarvatten där vi använder oss av det gamla vattenledningssystemet finns det ett antal avstängningsventiler. De ser i regel ut som på bilden, men vi har själv sett att locket saknas på några ställen.

Stäng inte dessa ventiler! Det kan innebära att era grannar blir utan sommarvatten om flera ventiler stängs.

Att stänga en ventil löser heller inga problem med eventuellt läckage vid en enskild fastighet. Vattensystemet är gjort så att om en ventil stängs så matas vattnet från ett annat håll. Det vill säga ”rundmatning”

Vi har anlitat Blomkvist rör för arbeten på vattensystemet. De har tillgång till karta över ledningssystemet och vet därför vilka ventiler som ska stängas vid en eventuell reparation av ventiler tillhörande fastigheterna.

Vid eventuella läckage, kontakta någon i Herresta Bevattningsgrupp, men stäng inga ventiler, tack.

  Organisation

Ordförande               
Mikael Carsson   telefon     070-518 06 30
                 E-post   mikael0630@gmail.com
Kassör                              Fredrik Högstedt
Ledamot                           Jan Hellström

Driftansvarig                    Thomas Lindblad

Kontaktperson inom HSF
Ordförande i HSF             Jesper Johansson

Ladda ned kontaktlista nedan

     Ladda ned dokument