Gemensam arbetsdag

Varje höst och vår genomförs gemensamma arbetsdagar inom föreningen. Medlemmarna är indelade i 15 arbetsområden med arbetsledare som planerar och samordnar arbetet under arbetsdagarna. Läs om indelningen av de olika arbetsområdena. Medlem som inte kan närvara vid en arbetsdag kontaktar arbetsledaren för att diskutera uppgift att genomföra individuellt vid annat tillfälle. Vår vackra natur och våra gemensamma områden kräver löpande underhåll så din insats är viktig.

På arbetsdagen samlas arbetsområdet kl 10.00 och under dagen arrangeras områdesvis en gemensam lunch som betalas av föreningen. Vid lunchen lämnar arbetsledarna information från styrelsen och det är möjligt att diskutera aktuella frågor.

Arbetsledarna förbereder sig vid en arbetsledarträff innan arbetsdagen. Lämna gärna idéer och önskemål till arbetsledaren i god tid.

Arbetslaget på Karpvägen

Bryggorna tas upp på Södra badet

Bryggorna på Norra badet

Datum i kalendariet

Du hittar information och datum för arbetsledarträff och arbetsdag i kalendariet