Föreningsstämma

En gång per år, vanligtvis i april, har föreningen sin årsstämma. Samtliga boende i området är välkomna och varje fastighet har en röst. Är ni flera ägare till fastigheten krävs fullmakt vid röstning, se information här till höger.

Kallelse till föreningsstämman sker via e-post till dem som anmält giltig e-post adress, på hemsidan och på anslagstavlorna. Enligt stadgar ska detta ske senast två veckor före föreningsstämman.

Protokoll från föreningsstämman anslås på hemsidan och våra anslagstavlor inom två veckor efter stämman.
 

Avgiften för 2021 beslutades på Föreningsstämman
 

GA 2, vägar utförande och drift                     Belopp per andel
Bebyggd tomt                                                            1 950,00   
Obebyggd tomt                                                             487,50   
GA 3, allmänningar, bad mm                         Belopp per andel 
 Alla fastigheter                                                          1 950,00  
 
TOTALT GA 2 och GA 3                               Belopp per andel 
För medlem med fastighet på tomten                         3 900,00   
För medlem med obebyggt tomt                                 2 437,50   

För de som angivit aktuell e-postadress till det nya medlemsregistret  
kommer faktura att skickas via mail.   
Medlem har skyldighet betala in avgift även om inte faktura är skickad.
Betalning ska ske till HSF Bankgiro 5065-5414, senast 30 september.
OBS viktigt att ange fastighetsbeteckning
    

Protokoll och Verksamhetsberättelser
Föreningsstämma 2020 samt 2021

Dokumenten inför stämman 2021

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 

Röstning via ombud

OBS
Vid registreringen är det viktigt att du känner till din fastighetsbeteckning

Om ni är flera ägare till fastigheten behövs fullmakt för att företräda övriga fastighetsägare.
Hämta separat information ovan

Anmäl din e-postadress

  • Anmäler du din epostadress här ger du oss rättigheten att skicka information via denna. Enklast för alla.