Föreningsstämma

En gång per år, vanligtvis i april, har föreningen sin årsstämma. Samtliga boende i området är välkomna och varje fastighet har en röst. Är ni flera ägare till fastigheten krävs fullmakt vid röstning, se information här till höger.

Kallelse till föreningsstämman sker via e-post till dem som anmält giltig e-post adress, på hemsidan och på anslagstavlorna. Enligt stadgar ska detta ske senast två veckor före föreningsstämman.

Protokoll från föreningsstämman anslås på hemsidan och våra anslagstavlor inom två veckor efter stämman.
 

Föreningsstämma 2020

Det är nu möjligt att ladda ned dokumenten som tagits fram inför stämman, som vi pga Covid-19 inte kan fastställa datum för i nuläget.

De flesta medlemmar har frivilligt betalat in medlemsavgiften för 2020 vilket gör att föreningen klarar likviditeten trots löpande underhåll

Stort tack för det.

Dokument inför stämman 2020

Protokoll Föreningsstämma 2019

Röstning via ombud

Pga Covid-19 godkänner vi i år fler fullmakter per person

OBS
Vid registreringen är det viktigt att du känner till din fastighetsbeteckning

Om ni är flera ägare till fastigheten behövs fullmakt för att företräda övriga fastighetsägare.
Hämta separat information ovan

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 

Anmäl din e-postadress

  • Anmäler du din epostadress här ger du oss rättigheten att skicka information via denna. Enklast för alla.