Föreningsstämma

En gång per år, vanligtvis i april, har föreningen sin årsstämma. Samtliga boende i området är välkomna och varje fastighet har en röst. Är ni flera ägare till fastigheten krävs fullmakt vid röstning, se information här till höger.

Kallelse till föreningsstämman sker via e-post till dem som anmält giltig e-post adress, på hemsidan och på anslagstavlorna. Enligt stadgar ska detta ske senast två veckor före föreningsstämman.

Protokoll från föreningsstämman anslås på hemsidan och våra anslagstavlor inom två veckor efter stämman.
 

Stämma 2020

Datum för Föreningsstämman 2020 kan ej fastställas i nuläget
 
Styrelsen kommer att kalla till stämma så snart det är möjligt, förhoppningsvis under sommaren. Några faktorer som styrelsen förhåller sig till vid beslut om stämman;

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Den höga snittåldern för de medlemmar som brukar delta vid stämman
  • En tidigare dom i Tingsrätten fastslår att ordinarie föreningsstämma kan hållas utanför det av stadgarna angivna ramarna om det råder extra ordinära omständigheter. Styrelsen bedömer att rådande kris är en sådan extra ordinär omständighet.
  • Det är inte tillåtet att genomföra stämman digitalt.
  • Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna skickas ut senast 2 veckor innan stämman.

Styrelsen åtar sig att arbeta vidare enligt de premisser som fastställdes vid ordinarie föreningsstämma 2019 då sittande styrelse valdes.

Protokoll Föreningsstämma 2019

Röstning via ombud

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 

OBS
Vid registreringen är det viktigt att du känner till din fastighetsbeteckning

Om ni är flera ägare till fastigheten behövs fullmakt för att företräda övriga fastighetsägare.
Hämta separat information ovan

Anmäl din e-postadress

  • Anmäler du din epostadress här ger du oss rättigheten att skicka information via denna. Enklast för alla.