Herresta Bevattningsgrupp
 

Orenat Mälarvatten i gamla vattennätet under sommaren

Bevattningsgruppens verksamhet inom Herresta Samfällighetsförening drivs av en idéell förening; Herresta Bevattningsgrupp.
Vår vision är att kunna ha igång bevattningsvattnet mellan vårens och höstens städdagar.

 

Årsmöte 2020
Under rådande förhållanden pga covid-19 kan årsmötet inte genomföras den 22 november som planerat. 
Dokumenten kring 2020 års stämma finns att ladda ner så du kan ta del av verksamhetsåret 2019 och styrelsens planer framåt.
Vi återkommer med mer information när läget klarnat beträffande årets stämma

Avgiften för bevattningsvattnet är oförändrat 400 kr för 2020. 
Bevattningsgruppen har ett bankgironummer, där avgiften för sommarvattnet ska sättas in.
Bg 5094-1897.
Avgiften ska vara betald senast 31 maj.

Bevattningsgruppen behöver ledamöter till valberedningen
intresserad? Hör då av dig till Ulf Broman ulf.a.broman@live.se  eller telefon 070-593 12 70 så berättar Ulf mer. 

Till vårt sommarvatten där vi använder oss av det gamla vattenledningssystemet finns det ett antal avstängningsventiler. De ser i regel ut som på bilden, men vi har själv sett att locket saknas på några ställen.

Stäng inte dessa ventiler! Det kan innebära att era grannar blir utan sommarvatten om flera ventiler stängs.

Att stänga en ventil löser heller inga problem med eventuellt läckage vid en enskild fastighet. Vattensystemet är gjort så att om en ventil stängs så matas vattnet från ett annat håll. Det vill säga ”rundmatning”

Vi har anlitat Blomkvist rör för arbeten på vattensystemet. De har tillgång till karta över ledningssystemet och vet därför vilka ventiler som ska stängas vid en eventuell reparation av ventiler tillhörande fastigheterna.

Vid eventuella läckage, kontakta någon i Herresta Bevattningsgrupp, men stäng inga ventiler, tack.

  Organisation

Ordförande               
Mikael Carsson   telefon     070-518 06 30
                 E-pos   mikael0630@gmail.com
Kassör                              Fredrik Högstedt
Ledamot                           Mariana Kemvall

Driftansvarig                    Thomas Lindblad

Kontaktperson inom HSF
Ordförande i HSF             Jesper Johansson

Ladda ned kontaktlista nedan

     Ladda ned dokument