Herresta Båtklubb

Medlemmar i Herresta Samfällighetsförening har rätt att förvärva dispositionsrätt eller hyra båtplats i Herresta båtklubb. I båda fallen blir man också medlem i båtklubben.

Klubben har två hamnar med totalt 123 båtplatser samt 5 gästplatser. Gästplatserna kan disponeras för tillfällig förtöjning av gäster till medlemmar i Herresta samfällighetsförening.

Bastuhamnen ligger i området mellan Norra och Södra tomtområdet med infart från Grindstugevägen. Den mindre hamnen, Lövnäsviken, ligger nedanför Lövnäsvägen.

Båtklubben är registrerad i Svenska båtunionen och Mälarens båtförbund.

Intresserad av båtplats? Kontakta i så fall styrelsen.

Dispositionsrätt kan förvärvas från annan medlem i båtklubben eller direkt från båtklubben beroende på tillgång. På båtklubbens anslagstavlor finns det möjlighet att anslå intresse för köp av dispositionsrätt från befintlig medlem. All uthyrning av båtplatser sker genom styrelsens försorg.

Ladda ned protokollet från senaste årsmötet

Styrelsen Herresta Båtklubb


Ordförande                                   Ulf Holm                                       ulf@family-holm.se                      Kassör                                           Ulrik Améen                                ulrik.ameen@home.se
Sekreterare                                   Sune Nemlander                         snemlander@gmail.com
Övrig ledamot                               Stefan Holm                                holmstefan50@gmail.com   

Hamnkapten Bastuhamnen         Odd Torbjörnsson                     odd.torbiornsson@telia.com 
Adj Hamnkapten Bastuhamnen  Bo Lundborg                              bo@lundborg.nu

Hamnkapten Lövnäsviken           Olle Johansson                         ollejohansson27@hotmail.com   

Kontakta styrelsen för Båtklubben

Ladda ned dokument

          Årsmötet 2020

          Övriga dokument