Herresta Båtklubb

Medlemmar i Herresta Samfällighetsförening har rätt att förvärva dispositionsrätt eller hyra båtplats i Herresta båtklubb. I båda fallen blir man också medlem i båtklubben.

Klubben har två hamnar med totalt 123 båtplatser samt 5 gästplatser. Gästplatserna kan disponeras för tillfällig förtöjning av gäster till medlemmar i Herresta samfällighetsförening.

Bastuhamnen ligger i området mellan Norra och Södra tomtområdet med infart från Grindstugevägen. Den mindre hamnen, Lövnäsviken, ligger nedanför Lövnäsvägen.

Båtklubben är registrerad i Svenska båtunionen och Mälarens båtförbund.

Intresserad av båtplats? Kontakta i så fall styrelsen.

Dispositionsrätt kan förvärvas från annan medlem i båtklubben eller direkt från båtklubben beroende på tillgång. På båtklubbens anslagstavlor finns det möjlighet att anslå intresse för köp av dispositionsrätt från befintlig medlem. All uthyrning av båtplatser sker genom styrelsens försorg.

Styrelsen Herresta Båtklubb


Ordförande                                 Ulf Holm                                      ulf@family-holm.se                      Kassör                                        Ulrik Améen                                ulrik.ameen@home.se
Sekreterare                                Sune Nemlander                         snemlander@gmail.com

Hamnkapten 1 Båthamnen       Odd Torbjörnsson                      odd.torbiornsson@telia.com 
Hamnkapten 2 Båthamnen       Björn Fellbom                             bvfellbom@gmail.com

Hamnkapten Lövnäsviken        Olle Johansson                          ollejohansson27@hotmail.com   

Kontakta styrelsen för Båtklubben

Ladda ned dokument

          Årsmötet 2020

          Övriga dokument