• Styrelse

Styrelse

För information om valberedningen, se längre ned på sidan

Ordförande

Jesper Johansson

E-post - jesper.johansson@terrmac.se

Telefon -  070-678 40 23
 

Ledamot

Bert Andersson 
Birgitta Tell
Catherine Walles-Hedin
Peter Falke
 

Suppleant

Helene Granstam
Jan Löwdahl
 

Valberedningen

Ledamöter   Jan Kemvall (sammankallande), Eva Mars och Kerstin Magnusson

Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för att inför kommande årsmöte bereda val dvs. ta in förslag från medlemmarna och lägga sitt förslag på kandidater till Samfällighetens olika funktioner och befattningar. Det är en ytterst viktig uppgift och utan en väl fungerande valberedning så får vi inte rätt personer på rätt platser. Så var hjälpsam om/när valberedningen kontaktar dig eller kontakta dem själv till höger.

Valberedningen ska bestå av tre personer, en från norra, en från mellan och en från södra delen av tomtområdet. Just nu saknas en person från södra området.

Kontakta styrelsen

  • Herresta 2:
  • (max 50 MB)

Kontakta valberedningen