Vägar

                                        Sänk farten! 


Vintertid plogas och sandas vägarna,
Det finns också lådor med sand på flera platser som fylls på inför varje vinter. För att plogningen ska fungera sätter vi upp käppar på höstens arbetsdag och tar ned dem på vårens arbetsdag.

Samarbete i vägförening

Tillsammans med våra grannområden har vi en gemensam vägförening för vägen från Toresund till korsningen i allén vid Herresta gods. Vägföreningen heter Herrsta-Norrby-Salby-Edeby vägsamfällighet.

Samfällighetens vägar

Efter allén vid Herresta gods börjar våra egna vägar som ingår i Herresta Samfällighets budget under Ga:2 vägar.