Vårt medlemsregister

Uppgifterna i medlemsregistret kommer ifrån dig.
Vi ber alla medlemmar att via formuläret nedan lämna uppgifter för vårt medlemsregister.
Det är frivilligt att lämna uppgifter till medlemsregistret men det är önskvärt att alla lämnar in uppgifter. 

Endast de som har en giltig e-postadress i vårt medlemsregister kommer få kallelse till föreningsstämman samt faktura via e-post.
Har du inte giltig e-postadress i medlemsregistret behöver du hämta information inför föreningsstämma och inför betalning av årlig medlemsavgift via hemsidan eller anslagstavlorna.
 

Lämna dina uppgifter via formuläret nedan. Tack!

  • Rutan ska inte fyllas i
  • Ange andelstal, namn samt mobilnummer
  • Ange andelstal, namn samt mobilnummer
  • Finns det ytterligare ägare till fastigheten kan du ange uppgifter om dessa här
  • Här kan du lämna kompletterande information

 Vårt medlemsregister

Ansvaret för medlemsregistret ligger hos styrelsen. 

Medlemsregistret används för att skicka kallelse till föreningsstämma samt faktura för årlig medlemsavgift. Detta sker med e-post.

Medlemsregistret möjiggör även för styrelsen att kontakta en medlem om det finns behov.

Att anmäla in uppgifter till medlemsregistret är frivilligt.