Allmänt om HSF

Karta över tomter och allmänningar Karta över tomter och allmänningar

Herresta samfällighetsförening består av 228 fastigheter för fritidsboende varav ca 30 permanentboende.

Genom 15 arbetslag samverkar de boende kring skötsel av gemensamma områden. Två gånger per år genomförs arbetsdagar inom varje arbetslag.

Föreningens fastigheter är ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

93% av fastugheterna är anslutna till fiber.


I ett samarbete med två andra samhällighetsföreningar underhålls föreningens vägar. Snöplogning och sandning sker vintertid.
 

Inom området finns två bad, två fotbollsplaner samt en boulebana. Vi har en gemensam tomtstuga och i dess anslutning en dansbana.

Herresta Båtklubb driver båthamnen som även har gästplatser för gäster till föreningens medlemmar.

Inom området finns också föreningarna Herresta festkommitté som ordnar fester och aktiviteter inom området och Herresta bevattningsgrupp som ombesörjer orenat vatten för bevattning under sommarhalvåret.

Det finns även en bastu vid norra badet som drivs av en grupp där HSF medlemmar kan ansluta sig.


Hunder förbjudna på våra badplatser

Enligt stämmobeslut är hundar inte välkomna på badplatserna vid norra och södra badet.

Vänligen respektera detta och lämna hunden hemma eller promenera snabbt förbi badplatsen utan att stanna

Våra lekplatser är nu säkrare och tryggare för våra barn.

Styrelsen lät genomföra en besiktning av lekplatserna i höstas och baserat på den så framkom behov av flera åtgärder. Dessa åtgärder har genomförts löpande i februari/mars med ett kortare uppehåll pga av covid 19 och slutfördes i början av april.
 
Rutschbanan på norra badet behövde en åtgärd av en glipa där man kunde fastna med kläder vilket åtgärdades omgående och fallskydd runtom har nu monterats.
Den på södra badet fick tillfälligt stängas av då den var placerad olämpligt mot ett berg och en trappa alldeles intill vilket behövde åtgärdas.
Nu är det löst genom att den har flyttats till en ny uppbyggd kulle i slänten intill där sly har rensats och fallskydd har monterats runt rutschbanan.
Bägge rutschbanorna har fått en liten gångstig på sidorna så det är lättare att ta sig upp.
 
Samtliga lekredskap med betongfundament som infästning har fått fallskydd i form av ringgummimattor monterade över fundamenten och EU sand är påfylld över.
(EU sand är en speciell sand som kan användas som fallskydd på plana ytor runt lekredskap)
 
Vippgungan på norra badet har fått nya sittbrädor då de gamla var väldigt slitna.
(Bildäck har grävts ner under vippgungorna på bägge lekplatserna som stötskydd)
Gungorna på södra badet har fått ett utökat fallområde utgrävt och påfyllt med mer EU sand.
På norra badet så har gungorna fått EU sand påfyllt och höjden på gungorna över mark justerats.
 
Några mindre justeringar återstår men lekplatserna är nu redo för en ny säsong.
Skyltar med koordinater och larmnummer är nu uppsatta på omklädningsrummens utsida.
Besiktning av våra lekplatser kommer att ske regelbundet framöver.

Läs om de olika arbetsområdena här

 Herresta Samfällighetsförening 
Organisationsnummer: 717906-9252

  Föreningens konto

Använd HSF Bankgiro 5065-5414 när du betalar årsavgiften

Vi har fyra anslagstavlor inom området
Vi har fyra anslagstavlor inom området

Anmäl ny eller ändrad epostadress.

Om du/ni anmäler epostadresser så kommer vi att skicka fakura samt kallelse till föreningsstämman med e-post. 

PROBLEM - SOPSKÅP
Tyvärr har vi i år haft problem med överfulla kärl i sopskåpen.
Här är några tips för att undvika detta;

  • kasta in påsarna så långt in som möjligt
  • glas lämnas på återvinnings-stationerna inte i sopkärlen
  • undvik att lägga i tidningar under juli-augusti då det är mycket sopor 
  • komprimera så mycket som möjligt t.ex vinboxar
För att alla ska kunna hjälpa till kommer vi att förse sopskåpen med en "pinne" att trycka bak påsar med när det är fullt längst fram. Inför vintern kommer vi även att ställa dit en snöskyffel.
TACK FÖR ATT VI ALLA HJÄLPS ÅT!